Saturday, 22 June 2024

ไหว้พระ เสริมบุญ ขอโชคลาภ 5 เส้นทางในกรุงเทพฯ

[ad_1]

คนไทยนอกจากชอบเที่ยวธรรมชาติ ป่าเขา และสถานที่สวยๆ ยังมีเส้นทางสายบุญ เสริมดวง เสริมสิริมงคล ขอโชคลาภ อีกทางเลือกในการท่องเที่ยวสายมู

เมื่อไม่นาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเสริมพลังบุญ หนุนพลังใจ แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศรัทธา 5 ภูมิภาค โดยล่าสุด เส้นทางสายบุญในกรุงเทพฯ ชวนไปไหว้พระ ทำบุญ เสริมดวง 5 วัด

1.ศาลหลักเมือง หมุดหมายเมืองกทม.

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ที่กล่าวถึง ตั้งอยู่ที่บริเวณหัวมุมข้างพระบรมมหาราชวัง ถนนหลักเมือง เขตพระนคร เป็นอีกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทย การไปสักการะเคารพจึงถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ไหว้พระ เสริมบุญ ขอโชคลาภ 5 เส้นทางในกรุงเทพฯ

สถานที่แห่งนี้เคยมีการทำพิธียกหลักเมืองครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 เวลา 6.54 น. จากวันนั้นถึงวันนี้กว่า 240 ปี

ว่ากันว่าในอดีตการฝังเสาหลักเมือง กำหนดความสูงเสาเมื่อพ้นดินแล้ว 108 นิ้ว ฝังลงไปใต้ดิน 79 นิ้วมีเม็ดยอดรูปบัวตูมสวมลงบนเสาหลัก ลงรักปิดทอง มีช่องสำหรับบรรจุดวงชาตาเมือง

ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย เมื่อเสาหลักเมืองเกิดชำรุด ในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าฯให้ทำขึ้นใหม่อีกเสา โดยบรรจุดวงพระชาตาใหม่ เนื่องจากพระองค์ทางชำนาญวิชาโหรศาสตร์ ทรงคิดที่จะแก้ดวงเมืองใหม่ และได้มีพิธีสมโภชฉลองในการบรรจุดวงพระชาตาในครั้งนั้น โดยโปรดฯให้สร้างศาลาขึ้นใหม่ สร้างยอดปรางค์ตามแบบศาลาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลหลักเมืองได้รับการปฏิสังขรณ์อีกหลายครั้ง ในปี พ.ศ. 2523 ได้มีการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ เพื่อเตรียมการเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี พ.ศ. 2525
ศาลหลักเมืองได้รับการบูรณะอย่างสวยงาม ด้านทิศเหนือจัดสร้างซุ้มสำหรับประดิษฐานเทพารักษ์ทั้ง 5 คือเจ้าหอกลอง เจ้าเจตคุปต์ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และพระกาฬไชยศรี

การไหว้ศาลหลักเมืองใช้ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม , ทองคำเปลว ดอกบัว 2 ดอก ,ผ้าแพร 3 สี 5สี และ 7 สี และพวงมาลัย 2 พวง

สถานที่ตั้ง : ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

ไหว้พระ เสริมบุญ ขอโชคลาภ 5 เส้นทางในกรุงเทพฯ

ไหว้พระ เสริมบุญ ขอโชคลาภ 5 เส้นทางในกรุงเทพฯ

ไหว้พระวัดคู่บ้านคู่เมือง 

เป็นวัดที่รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น พร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปปางสมาธิทำด้วยมณีสีเขียวสดใสเนื้อเดียวกันทั้งองค์ หน้าตักกว้าง  48.3  เซนติเมตรสูงจากฐานถึงยอดพระเศียร  66 เซนติเมตร

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองไทย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ สมัยอยุธยา สร้างแล้วเสร็จในปี 2327 ภายในพระอุโบสถของวัด และระเบียงรอบวัด มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์สวยงามมาก และการมาเที่ยววัดแห่งนี้ ควรไปสักการะพระแก้วมรกต ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

สถานที่ตั้ง : ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปิดทุกวัน เวลา 8:30 – 15:30 น.

ไหว้พระ เสริมบุญ ขอโชคลาภ 5 เส้นทางในกรุงเทพฯ

3. วัดระฆัง ขอพรเสริมพลังด้านชื่อเสียง  
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (วัดระฆัง) สร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ วัดแห่งนี้มีหอพระไตรปิฎก สถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก เคยเป็นพระตำหนักและหอประทับนั่งของรัชกาลที่ 1 ขณะทรงรับราชการในสมัยธนบุรี และโปรดเกล้าฯ ให้รื้อมาถวายวัด เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว มีพระราชประสงค์จะบูรณปฏิสังขรณ์ให้สวยงาม เพื่อเป็นหอพระไตรปิฎก

นอกจากนี้เคยมีการขุดพบระฆังลูกหนึ่ง ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้นำไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยทรงสร้างระฆังชดเชยให้วัดบางหว้าใหญ่ 5 ลูก จากนั้นได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดระฆังโฆสิตาราม”

ว่ากันว่าวัดนี้ช่วยเเสริมพลังด้านชื่อเสียงเกียรติยศให้เป็นที่รู้จักและโด่งดังกังวาลไกลเหมือนระฆังที่ถูกสั่น และอย่าลืมขอพรให้ชีวิตมีสิริมงคลที่องค์พระประธานหน้าโบสถ์ 

สถานที่ : 250 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เปิดทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น.

ไหว้พระ เสริมบุญ ขอโชคลาภ 5 เส้นทางในกรุงเทพฯ

ไหว้พระ เสริมบุญ ขอโชคลาภ 5 เส้นทางในกรุงเทพฯ

4 วัดบางชัน สักการะท้าวเวชสุวรรณ 24 ชม.
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมหรือวัดบางชัน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2435 ภายในอุโบสถประดิษฐานของพระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสนและพระพุทธชินราชจำลอง วิหารเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยปลายอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจำนวนกว่า 30 องค์ รวมถึงหลวงพ่อสุริโยทัย พระพุทธรูปหล่อศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น ปางอุ้มบาตร

และองค์พระพุทธมหาเมตตาไตรรัตน์ ปางลีลา บริเวณวัดโดยรอบมีพระพุทธโสธรจำลอง พระพุทธรูปหินอ่อนศิลปะพม่า เจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์มหายาน ซึ่งสลักจากหินอ่อนอิตาลี

วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีท้าวเวสสุวรรณมากที่สุดในกรุงเทพฯ (14 ตน) สามารถมาไหว้ได้ถึง 24 ชั่วโมง ใครมีฤกษ์ดีจะมาไหว้เวลาไหนก็เปิดตลอด 

ผู้คนที่ศรัทธานิยมมาสักการะขอโชคลาภ ความร่ำรวย ปลดหนี้สิน ให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ส่วนใหญ่จะสักการะด้วยธูป 9 เล่ม ถวายดอกกุหลาบ 9 ดอกผลไม้ 5 อย่าง อาจเลือกเป็นผลไม้ดังต่อไปนี้ อาทิ กล้วย สับปะรด ส้ม องุ่น  และแอปเปิ้ล

สถานที่ตั้ง : ถนนพระยาสุเรนทร์ 1 เขตคันนายาว เบอร์ติดต่อ 02 517 7677

ไหว้พระ เสริมบุญ ขอโชคลาภ 5 เส้นทางในกรุงเทพฯ

5 เส้นทางท่องวังพญานาค วัดป่าคำชะโนด  คลอง 11
เป็นวัดสายปฎิบัติธรรม แต่มีชื่อเสียงเรื่องขอโชคลาภ (หวย) มีคนเล่าว่า ก่อนวันหวยออก โดยญาติโยมมาไหว้พระ ขอพร เพราะเชื่อว่าเรื่องพญานาคให้โชค ทั้งๆ ที่วัดแห่งนี้เน้นการปฎิบัติเพื่อให้คนพ้นทุกข์ เมื่อมีญาติโยมมาไหว้องค์ปู่ศรีสุทโธ ขอพร ก็ไม่อาจขัดศรัทธาญาติโยมนิยมมาสักการะขอพรในเรื่องการค้าขาย การเงิน การงาน ความสำเร็จ และโชคลาภ 

บรรยากาศวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นเงียบสงบ เนื่องจากเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม จะมีโบสถ์ไม้กลางสระน้ำ รูปปั้นพญานาค 4 องค์ ได้แก่ พญาอนันตนาคราช, พญามุจลินท์นาคราช หรือ พญาโกณจา, พญาภุชงค์นาคราช และพญาศรีสุทโธนาคราช

ภายในวัดไม่มีการจำหน่ายดอกไม้พวงมาลัย สามารถซื้อได้จากทางเข้าวัด และตลาดหน้าวัด

สถานที่ตั้ง : ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัปทุมธานีไหว้พระ เสริมบุญ ขอโชคลาภ 5 เส้นทางในกรุงเทพฯ

ไหว้พระ เสริมบุญ ขอโชคลาภ 5 เส้นทางในกรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด 12 เส้นทาง เสริมพลังบุญ หนุนพลังใจ ได้ที่

Tourism Product

[ad_2]

Source link