Monday, 15 July 2024

ไหว้พระนอนอยุธยา เที่ยวอยุธยา ไหว้พระอยุธยาขอพรเสริมสิริมงคล

[ad_1]

          ไหว้พระนอนอยุธยา แนะนำพิกัดไหว้พระอยุธยา สักการะพระนอนหรือพระพุทธรูปปางไสยาสน์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมขอพรเสริมดวงชะตา ปัดเป่าสิ่งไม่ดี

          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชธานีเก่าของประเทศไทย หนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพราะตั้งอยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ และยังมีที่เที่ยวอยุธยาหลากหลายแห่งให้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ไหว้พระวัดเก่าแก่ หรือลิ้มรสอาหารพื้นเมืองเมนูต่าง ๆ เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยหยิบเอาอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ นั่นคือ การไปไหว้พระอยุธยา โดยเฉพาะวัดที่มี พระนอน หรือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (ปางโปรดอสุรินทราหู หรือปางปรินิพพาน) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระเขนย (หมอน) รองรับ บางแบบพระเขนยวางอยู่ใต้พระกัจฉะ (รักแร้) ทั้งยังเป็นพระประจำวันอังคาร โดยเชื่อกันว่าหากได้ไปกราบไหว้จะเสริมดวงและเกิดผลดี ลองไปดูกันว่าจะมีสถานที่ไหว้พระนอนอยุธยาที่ไหนให้ตามรอยบ้าง

1. วัดธรรมิกราช

          วัดหลวงเก่าแก่ที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตั้งอยู่ในตัวเกาะเมือง ติดกับพระราชวังโบราณทางด้านทิศตะวันออก เป็นวัดสงฆ์มหานิกาย มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ สถานที่ประดิษฐานพระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ที่มีชื่อว่า พระพุทธรรมิกราชมหาลาภอุดม ตามประวัติกล่าวว่า สร้างโดยพระมเหสีในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เนื่องจากทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากพระราชธิดาทรงหายจากอาการประชวร จะสร้างวิหารพระพุทธไสยาสน์ถวาย โดยองค์พระพุทธไสยาสน์เป็นแบบก่ออิฐถือปูน มีความยาวประมาณ 12 เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ฝ่าพระบาทปิดทองประดับกระจก กลางฝ่าพระบาททำตามคติมหาปุริสลักษณะ โดยทำเป็นรูปจักรปูนปั้นนูนออกมาจากฝ่าพระบาทตามความงามของคติช่าง ผู้คนนิยมนำน้ำพระพุทธมนต์ในพระวิหารกลับบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องจากเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถนำไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งยังช่วยให้พ้นเคราะห์และโชคดี

ภาพจาก Suriya Desatit / shutterstock.com

ภาพจาก Suriya Desatit / shutterstock.com

          คาถาบูชาพระพุทธไสยาสน์
         
ตั้งนะโม 3 จบ
          ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิ โน ปะติฎิฐะมะธิ
          คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา
          ยักขะโจราทิ สัมภะวาคะณะนานะ จะมุตตานัง ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

 • ที่ตั้ง : ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
 • Google Map วัดธรรมิกราช : https://goo.gl/maps/Qk3huEL26d5QruVd6

2. วัดโลกยสุธาราม

          วัดเก่าแก่ที่มักเรียกกันว่า วัดพระนอน สร้างขึ้นในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ตั้งอยู่ในเกาะเมือง ติดกับวัดวรเชษฐารามทางด้านทิศใต้ ถัดจากเจดีย์ศรีสุริโยทัยเข้าไปทางด้านหลังประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ทรงเครื่ององค์ใหญ่อยู่กลางแจ้ง ความสูง 8 เมตร ความยาวประมาณ 42 เมตร ก่ออิฐถือปูน ที่พระเศียรมีดอกบัวรองรับ พระบาทซ้อนกันเป็นมุมฉาก นิ้วพระบาทยาวเท่ากัน มีซากพระวิหารเป็นแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่อยู่ชิดองค์พระเหลืออยู่หลายต้น เข้าใจว่าเป็นซากพระอุโบสถแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าพังทลายลงเมื่อใด โดยผู้คนนิยมไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมเมตตามหานิยม นิยมขอพรและนำมะพร้าว​ ไข่ต้ม​ ขนมจีนน้ำยา​ ไปถวาย

          คาถาสวดบูชาพระพุทธรูปปางไสยาสน์
          ตั้งนะโม 3 จบ
          ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิ โน
          ปะติฏฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
          สัพพูปัททะวะ ชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา
          คะณะนานะจะ มุตตานัง ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

 • ที่ตั้ง : ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.
 • Google Map วัดโลกยสุธาราม : https://goo.gl/maps/R3rnL2D2bNBggRt77

3. วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

          วัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในตัวเกาะเมือง ด้านหลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ใกล้กับตลาดหัวรอ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และมีกฐินพระราชทานเป็นประจำทุกปี สถานที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่สีทองอร่ามอยู่ภายในวิหารพระนอน ติดกับพระเจดีย์องค์ใหญ่และวิหารหลวงพ่อพระอินทร์แปลง เป็นศิลปะแบบอยุธยา ประกอบด้วยศิลาเป็นท่อน ๆ นำมาเรียงต่อกันแล้วสลักเป็นองค์พระ มีความยาว 14.2 เมตร แต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระมหาธาตุ สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวิหารพระนอนขึ้นในวัด แล้วอัญเชิญพระพุทธไสยาสน์จากวัดพระมหาธาตุมาประดิษฐานไว้ที่วัดนี้ เชื่อกันว่าหากใครสักการบูชาจะช่วยเสริมชะตาชีวิตเป็นสิริมงคล ประสบผลสำเร็จสมปรารถนา

ภาพจาก Suptar / shutterstock.com

ภาพจาก Suptar / shutterstock.com

          คาถาบูชาพระนอน
          ตั้งนะโม 3 จบ
          ยัสสา นุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
          ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต
          สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
          เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เสฯ

4. วัดใหญ่ชัยมงคล

          พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนต้น ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์สีขาวขนาดใหญ่ ห่มคลุมด้วยจีวรตลอดทั้งองค์ สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นที่ถวายสักการบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน ในอดีตเป็นวิหารขนาดใหญ่สร้างคลุมองค์พระไว้ แต่ปัจจุบันเหลือเพียงเสา 2 ต้น และกำแพงบางส่วน หลังจากองค์พระพุทธไสยาสน์ซึ่งได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ ผู้คนนิยมไปห่มผ้าองค์พระพุทธไสยาสน์ เพราะเชื่อกันว่าจะได้เรื่องเมตตามหานิยม ปรารถนาความสำเร็จ และแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

          คาถาบูชาพระปางไสยาสน์ (พระพุทธรูปประจำวันอังคาร)
          ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่า
          ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต
          รัตตินทิวะ มะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
          เอวะมาทิคุณู เปตัง ปะริตตันตัมภะณามะเหฯ  
          (สวดวันละ 1 จบ หรือ 8 จบ)

 • ที่ตั้ง : 40/3 หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
 • เฟซบุ๊ก : วัดใหญ่ชัยมงคล
 • Google Map วัดใหญ่ชัยมงคล : https://goo.gl/maps/uTkhNaAxAruZ87xr9

5. วัดพุทไธศวรรย์

          วัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสมัยอยุธยา สร้างมายาวนานกว่า 600 ปี และปัจจุบันยังคงมีความสมบูรณ์สวยงามน่าไปเที่ยวชม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันตก (นอกเกาะเมือง) ผู้คนนิยมไปสักการะ หลวงพ่อดํา ขอพรให้หายเจ็บป่วย รวมถึงไหว้พระนอนที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารพระพุทไธศวรรย์ ทางด้านทิศใต้ในเขตพุทธาวาส ลักษณะของพระวิหารมีลักษณะแอ่นท้องสำเภาเล็กน้อย เจาะช่องหน้าต่างสี่เหลี่ยมทางด้านยาวด้านละ 3 ช่อง มีช่องประตูทางเข้า 1 ช่อง เครื่องบนหลังคาหักพังหมดแล้ว เหลือแต่เพียงผนังและกรอบหน้าต่างบางส่วน โดยองค์พระพุทธไสยาสน์หันพระเศียรไปทางทิศตะวันตกตรงกับช่องประตูทางเข้าพอดี 

          องค์พระพุทธไสยาสน์ ก่อด้วยอิฐถือปูน มีพุทธลักษณะพิเศษ คือ เป็นหนึ่งในพระพุทธไสยาสน์ของอยุธยาเพียงไม่กี่องค์ที่แสดงลักษณะการวางพระบาทเหลื่อม อันเป็นลักษณะเบื้องต้นของการคลี่คลายพุทธลักษณะให้คล้ายคนธรรมดา นอกจากนั้นพระพาหาและพระกรที่พับวางราบด้านหน้าในลักษณะหงายพระหัตถ์เพื่อรองรับพระเศียรนั้น เป็นรูปแบบที่นิยมมาตั้งแต่สมัยทวารวดี ลพบุรี อู่ทอง แตกต่างจากพระนอนในอิทธิพลศิลปะสุโขทัยที่พบในเขตเกาะเมืองอยุธยา หากใครได้มาสักการะถือว่าจะได้เรื่องเมตตามหานิยม ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

          คาถาบูชาพระพุทธไสยาสน์
          ตั้งนะโม 3 จบ
          ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง

6. วัดพนมยงค์

          วัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองเมือง เยื้องหน้าโรงเรียนประตูชัย มักเรียกกันว่า วัดแม่นมยงค์ สร้างขึ้นราวรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่าง พ.ศ. 2173-2198 เดิมเป็นสวนของพระนมในราชสำนักของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีนามว่า โยง หรือ ยง เมื่อพระนมถึงแก่อนิจกรรม เจ้านายบางองค์ได้ระลึกถึงอุปการคุณ จึงได้สร้างวัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่พระนม ภายในมีอุโบสถและวิหารพระนอนองค์ใหญ่ ภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาวัดถูกทิ้งร้างและได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาตระกูลพนมยงค์ได้เป็นโยมอุปถัมภ์จนถึงปัจจุบัน โดยองค์พระนอนประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร ทำด้วยปูนปั้น พุทธลักษณะละม้ายไปทางสุโขทัย เพราะพระศกคล้ายก้นหอยขม เชื่อกันว่าหากได้สักการะจะมีโชคลาภและหายจากอาการเจ็บป่วย

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

          คาถาบูชาพระพุทธไสยาสน์ (ประจำวันอังคาร)
          ตั้งนะโม 3 จบ
          ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
          ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะ มะตันทิโต
          สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
          เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

 • ที่ตั้ง : ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.
 • Google Map วัดพนมยงค์ : https://goo.gl/maps/7zc7AdMUKhHQgbhj9

7. วัดสามวิหาร

          วัดเก่าแก่ของอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น หรือในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงั่ว) ประมาณ พ.ศ. 1920 ตั้งอยู่นอกเกาะเมือง ริมฝั่งคลองบางขวด ไม่ไกลจากวัดแม่นางปลื้ม มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลงเหลือไว้ให้ได้ชมกัน ทั้งจากใบเสมาที่มีร่องรอยกระสุนปืนใหญ่ในสมัยอยุธยา รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดอย่างพระนอนองค์ใหญ่อายุกว่า 600 ปี ประดิษฐานอยู่ในวิหารเก่าแก่ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นแบบสุโขทัย แต่พุทธลักษณะคล้ายได้รับอิทธิพลแบบสุโขทัย ความยาว 21 เมตร เชื่อกันว่าหากได้มาสักการบูชาถือว่าจะได้เรื่องเมตตามหานิยม รวมถึงช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ออกไป

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

          คาถาบูชาพระนอน วัดสามวิหาร
          ตั้งนะโม 3 จบ
          ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน
          ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
          สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา
          คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ
          (หรือว่า ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง)

 • ที่ตั้ง : บ้านคลองบางขวด ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น.
 • Google Map วัดสามวิหาร : https://goo.gl/maps/KxyFT1brMxcJGiL78

8. วัดพระนอน 600 ปี (พระพุทธศรีอยุธยาประชาพิทักษ์)

          วัดร้างนอกเกาะเมืองอยุธยา ที่เหลือเพียงฐานรากของกำแพงวัดและเสาวิหาร ตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ไกลจากวัดใหญ่ชัยมงคล สถานที่ประดิษฐานพระพุทธศรีอยุธยาประชาพิทักษ์ พระนอนอายุ 600 ปี ความกว้าง 2 เมตร ความยาว 12 เมตร เป็นพระปูนปั้น ศิลปะอู่ทองรุ่นที่ 3 โดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับพระสงฆ์และประชาชนบูรณะขึ้นมาใหม่ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ไหว้พระอยุธยาไม่ควรพลาด

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

          บทสวดบูชาพระพุทธรูปปางไสยาสน์
          ตั้งนะโม 3 จบ
          ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต
          สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณู เปตัง ปะริตตันตัม ภะณามะ
          ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต
          สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณู เปตัง ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

          บทสวดย่อ
          ติหังจะโตโรถินัง

9. วัดสะตือ (พระพุทธไสยาสน์)

          วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือ ทางด้านทิศใต้ของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2413 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ชาวบ้านนิยมเรียกว่า หลวงพ่อโต สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2413 เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน มีความยาว 52 เมตร กว้าง 9 เมตร และสูง 16 เมตร ซึ่งเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่นิยมเดินทางมากราบไหว้เพื่อเสริมสิริมงคล ขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากตัว พร้อมรับเมตตามหานิยม รวมถึงขอพรและโชคลาภต่าง ๆ แก่ตัวเองและครอบครัว เมื่อสำเร็จดังประสงค์มักแก้บนด้วยขนมจีน ไข่ต้ม หรือว่าจ้างขบวนแตรวงแห่ไปรอบองค์พระ

ภาพจาก Inoprasom / shutterstock.com

ภาพจาก Inoprasom / shutterstock.com

 • ที่ตั้ง : ถนนบัวงาม ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น.
 • เฟซบุ๊ก : วัดสะตือ
 • Google Map วัดสะตือ : https://goo.gl/maps/SQbfzq9SZT9NrxQw7

10. วัดไม้รวก

          วัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ก่อนจะมาบูรณะซ่อมแซมอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 3 ราว พ.ศ. 2370 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ห่างจากตลาดท่าเรือเพียง 1 กิโลเมตร ชาวบ้านเรียกว่า วัดรวก เป็นสถานที่ประดิษฐานพระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ พระอิริยาบถนอนตะแคงขวาหันพระเศียรไปทางทิศเหนือ พระกรซ้ายทอดทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาประคองพระเศียร พระแท่นที่รองรับทำเป็นแท่นแบบเท้าสิงห์ มีประภามณฑลขนานเหนือพระวรกาย ทำเป็นรูปกระจังรวนเรียงเป็นแถว ผู้คนนิยมไปไหว้พระขอพรทั้งเรื่องเมตตามหานิยม ความโชคดี และสุขภาพแข็งแรง

          คาถาบูชาพระพุทธไสยาสน์
          ตั้งนะโม 3 จบ
          อิมัสมิง สีหะเสยยะวิหาเร ปะติฏฐิตัง เทวะมะนุสเสหิ
          ปูชิตัง สีหะเสยยัง พุทธะรูปัง สิระสา นะมามิหังฯ
          ข้าพเจ้าขอตั้งจิต น้อมสักการะ ไหว้พระขอพร
          จากองค์พระนอนศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตอยู่ในวิหารพระนอนหลังนี้
          ที่เหล่าเทพเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วด้วยเศียรเกล้า
          เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวข้าพเจ้า

 • ที่ตั้ง : บ้านโคกศาลา ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.
 • เว็บไซต์ : www.watmairuak.com
 • เฟซบุ๊ก : วัดไม้รวก (เพจ)
 • Google Map วัดไม้รวก : https://goo.gl/maps/JanrC9i6NgMiNcR7A

11. วัดสุวรรณเจดีย์

          วัดโบราณที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช ริมคลองบางแก้ว ภายในวิหารมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ ลักษณะพระพักตร์งดงามเป็นศิลปะสุโขทัยผสมอยุธยา พระเขนยเป็นลายแผงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นลายไทยทรงพุ่มแบบหนึ่งที่มีโครงภายนอกคล้ายดอกบัว ส่วนภายในตกแต่งด้วยลวดลายละเอียดประณีตงดงามยิ่งนัก ส่วนอีกองค์หนึ่งมีขนาดไม่ใหญ่นัก สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ประดิษฐานอยู่ในกุฏิหลังใหญ่ของวัด เชื่อว่าหากได้มาสักการะจะโชคดีและประสบความสำเร็จสมปรารถนาในเรื่องที่หวัง

 • ที่ตั้ง : ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
 • Google Map วัดสุวรรณเจดีย์ : https://goo.gl/maps/StbyjoZ5P4XDkEHN7

12. วัดพิกุลโสคันธ์

          วัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในช่วงแผ่นดินสมเด็จพระเพทราชา ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ ความยาว 42 เมตร ความกว้าง 6 เมตร ความสูง 8 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2453  โดย หลวงพ่อปั้น เจ้าอาวาสในสมัยนั้น ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ โดยถวายพระนามว่า พระโสคันธ์ แต่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อโส รวมถึงให้ความเคารพนับถือมาก จึงนิยมมาขอพรให้ประสบความสำเร็จสมหวังในเรื่องต่าง ๆ

 • ที่ตั้ง : ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
 • Google Map วัดพิกุลโสคันธ์ : https://goo.gl/maps/2JhWFBugrfSyfuBe7

13. วัดบางปลาหมอ

          วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อย ห่างจากอำเภอบางบาลประมาณ 15 กิโลเมตร ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมชื่อ วัดประชุมญาติ ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น วัดบางปลาหมอ ดังเช่นปัจจุบัน เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ 2 องค์ นามว่า พระไสยาสน์มงคลสรรเพชญ ความยาว 23.59 เมตร และ พระพุทธไสยาสน์มงคลชินวัฒน์ ความยาว 5.19 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2420 โดย หลวงปู่สุ่น เจ้าอาวาสรูปแรกของวัด พระวิปัสสนากรรมฐานผู้ทรงอภิญญาและเป็นเกจิอาจารย์ด้านรักษาโรคภัย เชื่อกันว่าหากได้มาสักการะถือว่าจะได้เรื่องความโชคดีเป็นสิริมงคล ทำการค้าร่ำรวย

 • ที่ตั้ง : 50 หมู่ 6 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
 • เฟซบุ๊ก : วัดบางปลาหมอ Wat Bangplamor
 • Google Map วัดบางปลาหมอ : https://goo.gl/maps/vHZMNfcNHXguFBhA7

          และนี่เป็นสถานที่ไหว้พระนอนอยุธยาเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่เรานำมาฝากกัน เมืองกรุงเก่าแห่งนี้ยังมีวัดวาอาราม ที่กิน ที่เที่ยว และที่พักอีกหลากหลายแห่ง เอาเป็นว่าหากมีโอกาสก็อย่าลืมแวะเวียนไปสัมผัสกันดูนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ ไหว้พระนอน ที่เที่ยวอยุธยา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 [ad_2]

Source link