Friday, 14 June 2024

ไร่ใจยิ้ม แคมป์ปิ้งพักฟื้นจิตใจ ไปกับเสียงธรรมชาติบนความยั่งยืน

[ad_1]

ชวนฟื้นฟูร่างกาย และบำบัดจิตใจไปกับธรรมชาติ บนความยั่งยืนที่ ไร่ใจยิ้ม ที่พัก และท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 5 ดาวเต็มจากมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน STGs จากโครงการ STAR ของ ททท.

แนะนำหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ครอบคลุมการพัฒนาการให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และที่พักยั่งยืนตามโครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ดำเนินกิจกรรมผ่านมาตรฐาน STGs (Sustainable Tourism Goals) ในชื่อโครงการ Sustainable Tourism Acceleration Rating (STAR) ที่ส่งเสริม ผลักดัน และยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้นำ 17 เป้าหมายของ STGs ข้างต้นมาประกอบธุรกิจ

โดยสถานที่ท่องเที่ยวนั้นต้องมีลักษณะ ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ในระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเร่งยกระดับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ไร่ใจยิ้ม ตั้งอยู่ที่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี หนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยว และที่พักที่ได้รับ การันตี 5 ดาวจากโครงการ STAR ของ ททท. ที่มากมายด้วยหลายฐานกิจกรรม มีความอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นมิตรให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน ไปกับธรรมชาติอย่างแท้จริง

จังหวัดกาญจนบุรี มีภูมิภาคของธรรมชาติที่สวยงาม มีชุมชนที่อยู่กันอย่างครอบครัว ที่ตั้งใจ และความพยายามผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพที่สุด โดยที่ “ไร่ใจยิ้ม” นั้นเป็นหนึ่งในป่าต้นแบบของจังหวัด ที่มีข้อมูลเชิงลึกของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่พร้อมมอบความรู้ให้แก่คนในชุมชน และอำเภออื่นๆ โดยรอบพื้นที่จังหวัด รวมทั้งนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน หรือผู้ที่สนใจในธุรกิจการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็สามารถเข้าชม ศึกษาเรียนรู้ และต่อยอดธุรกิจได้

กฤษณ์ รุยาพร (ซ้าย) และ สุภาวดี รุยาพร (ขวา) ผู้ก่อตั้งไร่ใจยิ้ม
กฤษณ์ รุยาพร (ซ้าย) และ สุภาวดี รุยาพร (ขวา) ผู้ก่อตั้งไร่ใจยิ้ม

กฤษณ์ รุยาพร นักบริหาร นักธุรกิจ และผู้ก่อตั้งไร่ใจยิ้ม ได้กล่าวถึงที่มาขอเทรนด์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในปัจจุบันว่า “การท่องเที่ยวนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุการสร้างมลพิษต่อโลกได้โดยไม่รู้ตัว ที่สามารถทำลายสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของเราไม่รู้ตัว และเริ่มส่งผลกระทบแล้ว ทำให้ปัจจุบันนักท่องเที่ยวหันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยตระหนักถึงการท่องเที่ยวที่ส่งผลดี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ลดคาร์บอน และที่สำคัญ คือ ต้องรู้สึกประทับใจ มีความสุข และได้ประสบการณ์ใหม่ๆ กลับบ้านไปอย่างอิ่มเอมใจ”

ความพิเศษของ ‘ไร่ใจยิ้ม’ ที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้ลองสัมผัส

ไร่ใจยิ้ม เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอท่องเที่ยวรอง ของ จ.กาญจนบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนโดย ททท. และได้รับ 5 ดาวจากโครงการ STAR โดยที่ไร่ใจยิ้มนั้นมีจุดประสงค์ที่นอกจากจะสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ตามแผนนโยบายของโครงการ 4 ดี ทั้ง 4 ข้อแล้ว

กฤษณ์ รุยาพร (ซ้าย) และ สุภาวดี รุยาพร (ขวา) ผู้ก่อตั้งไร่ใจยิ้ม
กฤษณ์ รุยาพร (ซ้าย) และ สุภาวดี รุยาพร (ขวา) ผู้ก่อตั้งไร่ใจยิ้ม

สุภาวดี รุยาพร ผู้ก่อตั้งไร่ใจยิ้ม ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายพิเศษจาก ‘ไร่ใจยิ้ม’ ที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสว่า การมาที่ไร่ใจยิ้มนอกจากจะได้ความครบครันของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้ว ที่นี่ยังส่งผลต่อการฟื้นฟูสภาพชีวิต และจิตใจ เพื่อผลักดันตนเองไปสู่เส้นทางชีวิตที่ดี และเรียบง่ายในอนาคต โดยมุมเน้นไปใรการใช้ชีวิต และประสบการณ์ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบใหม่สามารถฮีลใจได้

นอกจากนี้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนจากไร่ใจยิ้มยังมีการต่อยอด ต่อเนื่อง และติดตามการเคลื่อนไหวตามแผนธุรกิจเดิมที่พัฒนาอยู่ตลอด และยังสามารถนำแผนธุรกิจของที่นี่ไปต่อยอดได้ อีกทั้งยังเป็นสถานที่เรียนรู้ ที่ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการอื่นๆ ในหลายๆ ชุมชน จนเป็นที่มาของรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์อุสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมที่ ‘ไร่ใจยิ้ม’

ไร่ใจยิ้ม เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีโลเคชั่นที่น่าสนใจ ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้ตกหลุมรักกับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยป่า โอบอุ้มด้วยภูเขา และอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน พร้อมทั้งยังมีสิ่งที่พัก สำรองให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ มาเก็บตัวอยู่กับธรรมชาติอย่างหลากหลายชนิด อย่างสะดวกสบาย เช่น Lake View Villa (ติดแอร์), Camping Zone Villa (มีทั้งห้องพัดลม และแอร์), Tree House และห้องสันทนาการที่รับนักท่องเที่ยวได้เป็นหมู่คณะ

พร้อมทั้งยังมี ‘กิจกรรม’ มากมายที่สามารถซึมซับ และใช้ชีวิตกับธรรมชาติได้เต็มที่ ประกอบด้วย

Low Carbon Gastronomy ปรุงความสุขให้ตรงใจ ดีต่อโลก ดีต่อเรา

รวมศึกษาที่มาของอาหารที่ยั่งยืน พร้อมรับประทานอาหารจากผลผลิตของไร่ใจยิ้ม ที่จะลดการขนส่งจากข้างนอก และใช้วัตถุดิบท้องถิ่น และปรุงโดยชุมชน 

กิจกรรมบำบัดค้นหารากแก้วความสุข และความยั่งยืนจากภายในจิตใจ

กิจกรรมในฐานนี้จะประกอบไปด้วยการเข้าถึงผืนป่าอย่างแท้จริง เช่น การใช้เท้าสัมผัส และเดินบนผืนดินด้วยสมาธิเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ, การค้นหาตนเอง ฟังเสียงหัวใจ เข้าถึงแก่นของรากแก้วด้วยการโอบกอดต้นไม้ฟังเสียงธรรมชาติ, จิบชาสนทนา พิจารณารากแก้วแห่งความสุข ให้รู้สึกถึงต่อมสุขใจ และต่อมเครียดของตนเองคืออะไร 

อาบป่า สลายความเครียด (Forest Bathing for Tension Release)

เรียนรู้แนวคิดของไร่ใจสุขด้วยการลองนอนราบกับพื้นดิน มองท้องฟ้า และหลับตาลง เปิดผัสสะสู่ธรรมชาติ ปรับสมดุลร่างกาย เพื่อรับรู้ถึงความสุขภายในอย่างยั่งยืน

ธนาคารน้ำใต้ดิน ออมน้ำ เติมความสุข (Clean Energy & Underground Water)

กิจกรรมการเรียนรู้ การทดแทนน้ำที่เราใช้ไปด้วยการฝากน้ำไว้กับธนาคารใต้ดิน ในชั้นหินอุ้มน้ำ โดยใช้ขวดพลาสติกและยางเก่าๆ ที่ใช้แล้ว มาทำเป็นช่องให้น้ำไหลผ่านลงไปใต้ดินเพื่อสร้าง Circular Water Bank ที่มาทดแทนน้ำที่หายไปในช่วงแล้ง และยังช่วยลด Waste ขยะพลาสติกไปในตัวด้วย

ระบบการจัดการ และเรียนรู้อย่างยั่งยืน พร้อมกิจกรรมสันทนาการภายในไร่ใจยิ้ม

  • ปลูก (ต้นไม้) ความสุขบนซุ้มความสุข
  • เรียนรู้การเปลี่ยน Waste ให้เป็น Wealth
  • กิจกรรมโหน Zip Line ท้าความกล้าในตัวเอง
  • Farm To Table เก็บผักสดๆ ไข่ไก่ออร์แกนิก และผลผลิตจากฟาร์ม เพื่อเตรียมสำหรับมื้อเย็น (ชาบูสุขภาพ ที่มาจากวัตถุดิบในฟาร์ม)
  • สะพานวัดใจ ตรวจวัดองศาความสุข ค้นหาความยั่งยืนภายใน
  • ปั่นจักรยาน ชมบรรยากาศ และทิวทัศน์แห่งความสมบูรณ์
  • พายเรือคายัคบนอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน

‘ไร่ใจยิ้ม’ ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ครบวงจรแห่งความยั่งยืน ที่นักท่องเที่ยวสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ การบำบัด และแนวคิดกลับมาต่อยอดในการใช้ชีวิตได้ รวมถึงเป็นต้นแบบของธุรกิจท่องเที่ยวยั่งยืนที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลของไร่ใจยิ้มได้ที่เว็บไซต์ raijaiyim หรือ เพจเฟซบุ๊ก ไร่ใจยิ้ม เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

[ad_2]

Source link