Monday, 15 July 2024

เอาใจสายมู กับ 20 สถานที่ไหว้พระพิฆเนศ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

[ad_1]

            ไหว้พระพิฆเนศ แนะนำสถานที่ไหว้พระพิฆเนศ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ไปขอพรเสริมสิริมงคลกันได้

           หลังจากที่เราเคยนำเอาสถานที่ไหว้พระพิฆเนศ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดบางแห่งมาแนะนำกันไปแล้ว คราวนี้ขอมาอัปเดตเพิ่มเติม เพราะนอกจากวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก), เทวสถานโบสถ์พราหมณ์, ศาลพระพิฆเนศ ด้านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศาลพระพิฆเนศ สี่แยกรัชดา-ห้วยขวาง และวัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้ว ยังมีอีกหลายแห่งที่น่าสนใจ เผื่อจะได้ไปขอพรเทวะมันตรา พระพิฆเนศ (Genesha) หรือพระคเณศ เทพที่มีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู เชื่อกันว่าองค์ท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จ สามารถขอพรได้ทุกเรื่อง ส่วนจะไปไหว้พระพิฆเนศ ที่ไหน ได้บ้างนั้น ตามมาดูกัน

พระพิฆเนศ วัดสมานรัตนาราม

สถานที่ไหว้พระพิฆเนศ
กรุงเทพฯ

1. ไหว้พระพิฆเนศ วัดเทพมณเฑียร (สมาคมฮินดูสมาช)

           วัดพราหมณ์ลัทธิไวษณพแห่งนี้ ตั้งอยู่ด้านบนของโรงเรียนภารตวิทยาลัย ถนนศิริพงษ์ ใกล้กับโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และเสาชิงช้า เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2468 เพื่อเป็นเทวสถานของพระวิษณุและเทพเจ้าในศาสนาฮินดู รวมถึงเป็นแหล่งรวมใจชาวภารตะให้เป็นหนึ่งเดียว ภายในวัดเทพมณเฑียรมีเทวรูปหินอ่อนประดิษฐานอยู่หลายองค์ด้วยกัน โดยมี พระวิษณุ และ พระแม่ลักษมี เป็นองค์ประธาน อีกทั้งยังมีเทวรูปองค์อื่น ๆ หนึ่งในนั้นคือ พระพิฆเนศ (พระคเณศ) โอรสของพระอิศวรและพระแม่อุมาเทวี มหาเทพผู้ประทานความสำเร็จแก่ผู้ศรัทธา

คาถาบูชาพระพิฆเนศ

     โอม คะชานะนัมภู ตะคะนาธิเสวิตัม กะปิถะยัมภู พะละจารุภักษะนัม อุมาสุตัมโส กะวินาศะการะกัม มะมามิวิฆเณศ ศะระปาทะปังกะยัม

2. ไหว้พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตพระนคร บริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล ติดกับท้องสนามหลวง ภายในห้องศรีวิชัย อาคารมหาสุรสิงหนาท มีพระคเณศ 4 กร จากจันทิสิงหส่าหรี เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ศิลปะชวาตะวันออก อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-16 ความสูง 172 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นประติมากรรมจำหลักศิลานูนสูง ประทับนั่งบนบัลลังก์กะโหลกมนุษย์ หัตถ์ขวาบนถือขวาน หัตถ์ซ้ายบนถือพวงลูกประคำ หัตถ์ขวาและหัตถ์ซ้ายล่างถือถ้วยขนม ทรงศิราภรณ์ประดับด้วยกะโหลกมนุษย์ แม้แต่กุณฑล พาหุรัด เข็มขัด รัดองค์ ทองพระกร ทองพระบาท และภูษาทรง ล้วนประดับด้วยลวดลายกะโหลกมนุษย์ และสวมสายยัชโญปวีตรูปงู ตามประวัติกล่าวว่า ผู้สำเร็จราชการเกาะชวาน้อมเกล้าฯ ถวายรัชกาลที่ 5 ในคราวเสด็จประพาสชวาเมื่อปี พ.ศ. 2439

3. ไหว้พระพิฆเนศ วัดวิษณุ สมาคมฮินดูธรรมสภา

          วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในซอยเจริญราษฎร์ 3 แขวงทุ่งวัดดอน ตรงข้ามวัดปรก ยานนาวา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2463 โดยชาวอุตตรประเทศ จากประเทศอินเดีย เพื่อเป็นเทวสถานของพระวิษณุและเทพเจ้าในศาสนาฮินดู นิกายไวษณพ ภายในมีซุ้มเทพประธานของวัด คือ พระวิษณุและพระลักษมี โดยประทับพร้อมกันบนอนันตนาคราช ณ เกษียรสมุทร อีกทั้งยังมีเทวรูปประดิษฐานมากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศ พระแม่อุมาเทวี พระแม่สุรัสวดี พระพรหม พระศิวะ พระขันธกุมาร พระแม่ทุรคา พระพุทธเจ้า พระกฤษณะ และพระราม เป็นต้น รวมถึงมีศิวลึงค์ทำจากหินกระจายอยู่ตามต้นไม้ในวัด สามารถเอานมไปเทถวาย (บางองค์) เพื่อขอพรได้

 • ที่ตั้ง : ซอยเจริญราษฎร์ 3 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. และ 15.00-20.30 น.
 • Google Map : วัดวิษณุ

4. ไหว้พระพิฆเนศ วิทยาลัยนาฎศิลป์ กรุงเทพมหานคร

          เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีเทวรูปขององค์พระคเณศประดิษฐานอยู่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระอุโบสถในวัดบวรสถานสุทธาวาส หรืออีกชื่อหนึ่งคือ วัดพระแก้ววังหน้า โดดเด่นด้วยลักษณะประทับนั่ง แยกพระชงฆ์ออกจากกัน โดยฝ่าพระบาททั้งสองข้างหันเข้าหากัน  ทรงเครื่องเทวพัสตราภรณ์ประดับด้วยงูและหัวกะโหลก ซึ่งถือเป็นลักษณะทางประติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลจากชวา ทั้งยังออกแบบโดยปรมาจารย์ทางด้านศิลปผู้ยิ่งใหญ่ นั่นก็คือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และนายชิ้น ชื่นประสิทธิ์ เป็นผู้หล่อ โนับเป็นเทวรูปขนาดใหญ่ที่มีความงดงามและถือเป็นต้นแบบของพระพิฆเนศวรที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศนำไปเป็นต้นแบบสำหรับสร้างเพื่อประดิษฐานประจำยังวิทยาลัยนั้น ๆ 

 • ที่ตั้ง : ซอยราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. 
 • Google Map : วัดบวรสถานสุทธาวาส

สถานที่ไหว้พระพิฆเนศ
ต่างจังหวัด

5. ไหว้พระพิฆเนศ มหาเทวลัยพระพิฆเนศ จังหวัดสมุทรปราการ

          สถานที่ไหว้พระพิฆเนศใกล้กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในคุ้งบางกะเจ้า ไม่ไกลจากวัดราษฎร์รังสรรค์ ก่อนถึงสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ประดิษฐานพระพิฆเนศปางมหาราชาแห่งแรกในโลก ความสูงเท่าตึก 3 ชั้น ตั้งเด่นเป็นสง่าท่ามกลางความเงียบสงบ คนมักไปขอพรทั้งในเรื่องการงาน การเงิน และความรัก โดยจะมีพิธีกรรมลอดขาองค์พระพิฆเนศ เพื่อขอพร 1 ข้อ โดยมีพราหมณ์พาทำพิธี เราสามารถระบุพรนั้นให้ชัดเจน ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ได้มาทำพิธีนี้จะประสบความสำเร็จภายใน 1-3 เดือน

ภาพจาก : Somluck Rungaree / shutterstock.com

ภาพจาก : Somluck Rungaree / shutterstock.com

คาถาบูชาพระพิฆเนศ

     โอม พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

6. ไหว้พระพิฆเนศ เทวาลัยพระพิฆเนศ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

          สถานที่ประดิษฐานพระพิฆเนศ ปางมหาเทพไอยรา ความสูง 2.79 เมตร เป็นองค์สำริดเหล็ก แปะทองคำเปลวบริสุทธิ์ทั้งองค์ คนนิยมไปกราบขอพรเรื่องของการเงิน การงาน ค้าขาย และให้ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่าง ๆ โดยตั้งอยู่ริมถนนกาญจนาภิเษก ระหว่างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รัตนาธิเบศร์ 1 (โฮมโปร) กับเซ็นทรัล เวสต์เกต มีที่จอดรถให้บริการ

คาถาบูชาพระพิฆเนศ

     ตั้งนะโม 3 จบ

     โองการพินธุนาถัง อุปปันนัง พรหมาสะ

     หะปะตินามะ อาทิกัปเป สุอาคะโต ปัญจะ

     ปะทุมังทิสวา นะโมพุทธายะ วันทะนัง โอมอิด

     พิฆเนศวรอิ จะมหาพรหมา มหิตทิเดชา

     สรรพเสน่หา ประสิทธิเม

7. ไหว้พระพิฆเนศ ปราสาทนครหลวง พระนครศรีอยุธยา

          ปูชนียสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2174 โดยถ่ายแบบมาจากปราสาทเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา ภายในมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้สักการะมากมาย หนึ่งในนั้นคือ พระพิฆเนศปูนปั้นปางชนะมาร มี 4 พระกร ทรงตรีศูล บ่วง งา ถ้วยขนม ประทับอยู่บนแท่นหัวกะโหลก ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าพระมณฑปพระพุทธบาท เชื่อกันว่าใครบูชาจะพ้นจากอุปสรรคและประสบความสำเร็จ

คาถาบูชาพระพิฆเนศ

     โอม ศรีคะเนศายะนะมะ ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ

     เทวา มาตา ชากี ปะระวะตี ปิตามะหา เทวา ละทุวันกา โภคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา

     เอกะทันตะ ทะยาวันตะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ

     โก อางขะ เทตะ โก กายา พามณะนะ โก กุตระ เทตะ โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ

8. ไหว้พระพิฆเนศ วัดโพรงอากาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา

          วัดสวยที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เกิดจากชาวบ้านเลื่อมใส หลวงพ่อสมชาย พุทธสโร (เจ้าอาวาส) ในระหว่างออกธุดงค์ในพื้นที่ จึงได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 ภายในวัดมีอุโบสถมหาเจดีย์สีทองเหลืองอร่าม เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุส่วนหน้าอก อีกทั้งในบริเวณวัดยังมีพระพิฆเนศ 4 กร ปางนั่งประทานพรขนาดใหญ่ ความสูง 49 เมตร (ไม่รวมฐาน) และความกว้าง 19 เมตร ผิวเนื้อเป็นสีชมพู ศีรษะสวมพระมาลา (หมวก) ที่มีองค์หลวงพ่อโสธรจำลองประดิษฐานอยู่ด้วย อีกทั้งรอบ ๆ ฐานยังมีองค์พระพิฆเนศปางต่าง ๆ ให้ได้กราบไหว้ขอพร

ภาพจาก : weerastudio / shutterstock.com

ภาพจาก : weerastudio / shutterstock.com

คาถาบูชาพระพิฆเนศ

     กราบพระพุทธเจ้า 3 ครั้ง

     ตั้งนะโม 3 จบ

     โอม กัง คณปัตตาเย นะมะฮา

     3-9 จบ

     ยกถวายเครื่องสักการบูชา ขอพรได้ 1 เรื่อง

 • ที่ตั้ง : 43/2 หมู่ 9 ถนนบางน้ำเปรี้ยว-ฉะเชิงเทรา ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
 • Google Map : วัดโพรงอากาศ

9. ไหว้พระพิฆเนศ อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืน คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

          ชวนไปสักการะ พระพิฆเนศองค์ยืนขนาดใหญ่ ความสูง (รวมฐาน) 39 เมตร เนื้อสำริด พระหัตถ์ทั้ง 4 ถือกล้วย อ้อย มะม่วง ขนุน ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน ตั้งเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง บริเวณใกล้ฐานองค์พิฆเนศยังมีสิ่งสักการะอีกมากมาย เช่น พระพิฆเนศปางอัษฏคเนชา, พระศิวะมหาเทพ, พระศรีอุมาเทวี และพระพิฆเนศประจำวันสีต่าง ๆ รวมถึงยังมีเทพต่าง ๆ ตามความเชื่อของจีน เช่น เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย (ปางบุ๋น), พระแม่กวนอิมปางพันกร และพระกษิติครรภโพธิสัตว์ หรือตี่จั่งอ๊วง เป็นต้น โดยผู้คนนิยมไปไหว้ขอพรเพื่อเสริมสิริมงคล ทั้งด้านการงาน การเงิน การเรียน สุขภาพ และครอบครัว

คาถาบูชาพระพิฆเนศ

     โฮม ศรี คเณศายะ นะมะฮะ
     (สวด 3, 5, 7, 9 หรือตามเลขมงคล)
     จากนั้นกล่าวขอพร ขอความสำเร็จในด้านต่าง ๆ มีโชคและทรัพย์เงินทอง สมความปรารถนา
     และท่องคำว่า “โอม ศานติ” ทั้งหมด 3 ครั้ง

บทสวดเสริมสิริมงคล

     โอม พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
     ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
     ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

           ทั้งนี้ ถวายเครื่องสักการะ เช่น นมสดรสจืด ผลไม้ น้ำผลไม้ ขนมไทยและขนมอินเดีย สมุนไพร เครื่องเทศ และธัญพืชทุกชนิด

10. ไหว้พระพิฆเนศ สวนสาธารณะตำบลบางทราย จังหวัดชลบุรี

         สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะเล็ก ๆ ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานชลมารควิถี 84 พรรษา หรือสะพานเลียบชายทะเลชลบุรี บริเวณตลาดท่าเรือพล@บางทราย นอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายแล้ว ภายในยังประดิษฐานพระพิฆเนศองค์ใหญ่ ทั้งปางนั่งประทานพรสีเหลืองทองอร่าม และปางนอนเสวยสุข เนื้อผิวสีชมพูงดงาม ให้ประชาชนได้สักการบูชากันด้วย

คาถาบูชาพระพิฆเนศ

     ตั้งนะโม 3 จบ

     โอม พระพิฆเนศวร สิทธิ ประสิทธิเม มหาลาโภ

     ทุติยัมปิ พระพิฆเนศวร สิทธิ ประสิทธิเม มหาลาโภ

     ตะติยัมปิ พระพิฆเนศวร สิทธิ ประสิทธิเม มหาลาโภ

 • ที่ตั้ง : สวนสาธารณะตำบลบางทราย ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตลอดเวลา
 • Google Map : สวนสาธารณะตำบลบางทราย

11. ไหว้พระพิฆเนศ วัดนายาง จังหวัดเพชรบุรี

          วัดเก่าแก่ในอำเภอชะอำ เดิมชื่อว่า วัดสุวรรณอำพาราม เป็นวัดราษฎร์ที่ไม่ปรากฏนามผู้สร้างหรือบริจาค ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2380 ในสมัยรัชกาลที่ 3 ภายในมีโบราณสถานที่สำคัญ คือ อุโบสถหลังเก่าและศาลาการเปรียญอายุกว่า 150 ปี นอกจากนี้ยังมีอุโบสถหลังใหม่ 2 ชั้น, รูปหล่อหลวงปู่ศุข (วัดปากคลองมะขามเฒ่า) องค์ใหญ่, รูปหล่อขนาดเท่าองค์จริง หลวงพ่อแช่ม (พระอินทะโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดนายาง เกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองเพชรบุรี และพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ ผิวเนื้อสีชมพูงดงาม คนนิยมไปกราบไหว้ขอพรเสริมสิริมงคล ขอพรในเรื่องการงาน การเงิน และสุขภาพ เป็นต้น

คำบูชาองค์พระพิฆเนศ

     “โอม ศรี คเณศา ยะ นะมะฮา”

     ขอความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ มีโชค และมีทรัพย์เงินทอง สมความปรารถนา

คำขอพรองค์พระพิฆเนศ

     “โอม คะ ชา นะ มัน ภู ตะ คะ ณา ชิ เส วิ ตัม กะ ชิ ตะ ถะ ชัมพู ผะละ จารุภักษฌัม

     อุมาสุตัม โสกะวินาศะการัมคัม นะมามิ วิฆเนศวะระ ปาทะปัมกะชัม”

 • ที่ตั้ง : ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
 • Google Map : วัดนายาง

12. ไหว้พระพิฆเนศ อุทยานเทวสถานพระพิฆเนศ จังหวัดนครสวรรค์

         เทวสถานที่ตั้งอยู่ในเมืองนครสวรรค์ ห่างจากฟาร์มแกะทหารช่างเพียง 3 กิโลเมตร ก่อตั้งช่วงปี พ.ศ. 2552 เป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศปางประทานพร องค์ใหญ่สีชมพู ผู้คนมักไปขอพรในด้านต่าง ๆ ทั้งการงาน การเงิน ค้าขาย การเรียน สุขภาพ และเสริมสิริมงคล เป็นต้น อีกทั้งยังมีเทวรูปเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้ได้กราบไหว้

คาถาบูชาพระพิฆเนศ

     โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

 • ที่ตั้ง : 9/3 หมู่ 1 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.
 • Google Map : อุทยานเทวสถานพระพิฆเนศ

13. ไหว้พระพิฆเนศ วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่

         วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2043 ในสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว และพระนางสิริยศวดีเทวี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า ภายในวัดประกอบด้วยปูชนียสถานสำคัญต่าง ๆ เช่น พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หอธรรม และพระวิหาร แต่สิ่งที่โดดเด่นของวัดแห่งนี้เห็นจะอยู่ที่ พระอุโบสถเงินหลังแรกของโลก ออกแบบเป็นทรงล้านนา สร้างด้วยโลหะเงินและดีบุก จากฝีมือของช่างท้องถิ่นด้านเครื่องเงินโดยเฉพาะ ภายในประดิษฐาน พระเจ้าเจ็ดตื้อ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทำจากเนื้อทองสำริด ขนาดกว้าง 3 ศอก สูง 4 ศอก (สุภาพสตรีห้ามเข้าไปภายในอุโบสถเงิน เนื่องจากใต้ฐานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ ตามความเชื่อของล้านนา) นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถยังมีองค์พระพิฆเนศทันใจเนื้อเงินแท้ สร้างเสร็จภายใน 1 วัน เป็นที่เคารพนับถือของเหล่าช่างฝีมือและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

          มนต์ทั้งหลายที่ใช้สวดบูชาต่อพระพิฆเนศมีหลายอย่าง สวดเพื่อขอพลังอำนาจต่อพระพิฆเนศ ครูแห่งความสำเร็จ ดังนี้

     (1) โอม ศรี คเณศานะ นมัช

     (2) โอม ศรี มหา-คณะปัตตะเย นมัช

     (3) โอม คัม คณะปัตตะเย นมัช

     (4) โอม ศรี วินายะกายะ นมัช

14. ไหว้พระพิฆเนศ วัดป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่

          วัดเก่าแก่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2345 และมีการบูรณะมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โด่งดังในเรื่องของเลขยันต์วัตถุมงคลสายล้านนา เทียน แผ่นยันต์ล้านนา และเครื่องรางของมงคลอย่างตะกรุด แมลงภู่คำ และต่อเงิน ต่อทอง นอกจากนี้สายมูทั้งหลายที่ต้องการความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความราบรื่นปราศจากปัญหาวุ่นวาย จะนิยมมากราบไหว้ขอพรกับองค์พระพิฆเนศนามว่า อุตรศรีคณปติ แปลว่า ผู้ประทานความสำเร็จทางทิศเหนือ ประดิษฐานอยู่ทางทิศใต้ของพระวิหารหลวง สร้างจากโลหะสำริดรมดำ มี 4 พระกร ทรงวัชระ บ่วง งา และถ้วยขนม โดยมีเสียงเล่าลือกันว่าพระพิฆเนศของวัดป่าแดดแห่งนี้มีพลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ขอเรื่องงาน งานก็ปัง สมดังปรารถนา

คำถวายบูชาพระพิฆเนศ

     โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา โอม นมัช ศิวายะ

     โอม เย อัมเภ มาตา โอม หริโอม โอม ตัสสัต

ลำดับขั้นตอนการไหว้บูชาองค์พระพิฆเนศ

     1. เชิญสักการะองค์ประธานหลวงพ่อตาหวาน บนวิหารหลวงลายคำ ด้านขวามือ เพื่อขอพร

     2. จุดธูปในตะเกียงเจ้าชีวิต ตรงหน้าหอมหาเทพบูรพาอาจารย์ สวดคาถาขอพรองค์พระพิฆเนศ (1-3 จบ)

     3. เสร็จแล้วนำเครื่องพลีกรรม (ชุดขอพร) วางบนแท่นพิธี หน้าหอมหาเทพข้างล่าง

     4. สั่นกระดิ่ง 9 ครั้ง (ดัง ๆ) ขอให้ชีวิต 9 หน้า 9 ไกล 9 ข้ามอุปสรรค 9 ข้ามปัญหา 9 ไปสู่ความสำเร็จ 9 ไปพบแต่สิ่งดี ๆ

     5. ขึ้นไปกระซิบที่หูหนู (เจ้ามุสิกะ) เอามือปิดหูด้านในของหูหนู กระซิบหูหนูด้านนอกตัวใดตัวหนึ่ง

     6. หยิบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์พร้อมเทลงบนศิวลึงค์ แล้วเอาฝ่ามือรองรับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ลูบศีรษะ

     7. ลงมาลอดท้ององค์พระพิฆเนศใต้หอมหาเทพ 3 รอบ เดินตามลูกศร –> ด้านซ้ายมือ

     8. ขึ้นไปโอบเสาไม้สักทองข้างพระประธาน โอบเสาเอก โอบเสาโท ดึงระฆัง 1 ครั้ง

     9. กลับไปจุดบูชาธัญพืช ขอโชค ขอลาภ ปิดทองพญาเต่าบุญโชค-บุญลาภ

 • ที่ตั้ง : 70 หมู่ 13 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. (หยุดทำพิธีทุกวันพุธ) ประตูวัดปิด 19.30 น.
 • Google Map : วัดป่าแดด

15. ไหว้พระพิฆเนศ ร้อยทวารบาล บ้านเทวาลัย จังหวัดเชียงใหม่

           ตำหนักเทพหอศิลป์จิตรกรรมไทย ตั้งอยู่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ผู้ก่อตั้งคือ นายเข้ม มฤคพิทักษ์ ที่นี่เป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะไทยชั้นเยี่ยม โดยมีพระพิฆเนศปางยืนสามเศียรองค์สูงใหญ่ ทำจากไม้ตะเคียนทอง ความสูง 6 เมตร กว้าง 2.5 เมตร น้ำหนัก 5 ตัน ให้ได้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

บูชาพระพิฆเนศ

     ตั้งนะโม 3 จบ : โอม ศรี ตรีมุข คณปติ ยะนะมะฮา (3 ครั้ง)

     ความหมาย : อำนวยผลโภคทรัพย์ มั่งมีศรีสุข มีอำนาจ แคล้วคลาดปลอดภัย

อธิษฐาน

     ลูกขอนอบน้อมมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ ได้โปรดขจัดอุปสรรคปัญหาในการดำเนินชีวิต

     ลูกขอนอบน้อมมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ ได้โปรดประทานสติปัญญา ให้ประสบความสำเร็จ ในธุรกิจและมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี

     ลูกขอนอบน้อมมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ ได้โปรดประทานสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตที่เป็นสุข อายุยืนยาว

     ลูกขอนอบน้อมมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ ได้โปรดประทานโชคลาภให้มั่งคั่ง ร่ำรวย สิ่งใดที่ลูกปรารถนา ขอให้ความสำเร็จนั้นจงบังเกิดกับลูกทุกประการด้วยเทอญ

16. ไหว้พระพิฆเนศ ศาลพระพิฆเนศ อาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

          เทวสถานที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าท่ารถทัวร์นครชัยแอร์ ฝั่งอาเขตเก่า ภายในประดิษฐานองค์พระพิฆเนศปางประทานพร มหาเทพผู้ขจัดอุปสรรคและประทานความสำเร็จแก่ผู้สักการบูชา รวมถึงยังมีองค์เทพอื่น ๆ ให้ได้กราบไหว้ เช่น พระตรีมูรติ พระพรหม พระราหูหมุนเรียกทรัพย์ และครูกายแก้ว เป็นต้น

ภาพจาก : nitinut380 / shutterstock.com

ภาพจาก : nitinut380 / shutterstock.com

พระพิฆเนศปางประทานพร

     โอม ศรีคะเนศายะ นะมะฮา

     คเนชา สะระนัง

17. ไหว้พระพิฆเนศ วัดแก้วประเสริฐ (วัดท่าแอต) จังหวัดชุมพร

          วัดแก้วประเสริฐ หรือวัดท่าแอต ตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าแอต ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว ไม่ไกลจากจุดชมวิวอ่าวทุ่งมหา ภายในประดิษฐานองค์พระพิฆเนศปางนั่ง ผิวเนื้อสีเขียว ความสูง 4.99 เมตร หันหน้าออกไปทางทะเล ผู้คนนิยมไปขอพรเรื่องการงาน การเงิน โชคลาภ หรือเสริมสิริมงคลต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายให้ได้สักการะกันด้วย ทั้งพระนาคปรก 9 เศียร ความสูง 9.99 เมตร และพระโพธิสัตว์กวนอิม ความสูง 9.99 เมตร เป็นต้น

 • ที่ตั้ง : บ้านท่าแอต ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
 • Google Map : วัดแก้วประเสริฐ

18. ไหว้พระพิฆเนศ เทวสถานองค์พระพิฆเนศ ด่านนอก จังหวัดสงขลา

          สถานที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศปางประทานพรขนาดใหญ่ ความสูง 30 เมตร หน้าตักกว้าง 20 เมตร ตั้งอยู่หน้าโรงแรมโวค อำเภอสะเดา เมืองชายแดนไทย-มาเลเซีย มีรูปลักษณ์สวยสดงดงาม สร้างด้วยโครงเหล็กถือปูนสีเหลืองอร่าม ตั้งอยู่บนฐานคอนกรีตความสูง 10 เมตร ชั้นล่างเป็นที่ประดิษฐานของเทวรูปและพระพุทธรูป สร้างเพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติได้มาสักการบูชา ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของชายแดนใต้

ภาพจาก : Alan Tan Photography / Shutterstock.com

ภาพจาก : Alan Tan Photography / Shutterstock.com

19. ไหว้พระพิฆเนศ เทวสถานองค์พระพิฆเนศ จังหวัดนราธิวาส

          เทวสถานองค์พระพิฆเนศแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ติดกับศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สถานที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศปูนปั้นประทับนั่งในท่าลลิตาสนะ (ท่านั่งพับขาซ้าย และห้อยขาขวาลงพื้นฐานดอกบัว) สูงเด่นตระหง่านอยู่กลางแจ้ง ความสูง 16 เมตร หน้าตักกว้าง 7 เมตร พระหัตถ์ขวาบนถือดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายบนถือศัสตราวุธ พระหัตถ์ซ้ายล่างถือขนมโมทกะ ห่มพัสตราภรณ์ลักษณะนุ่งแบบอินเดีย เกิดจากความตั้งใจของเจ้าของกิจการร้านผ้าดีวรรณพาณิชย์ ที่อยากจะสร้างองค์พระพิฆเนศด้วยความศรัทธาและเลื่อมใส ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่ โดยผู้คนมักไปกราบไหว้ขอพรเสริมสิริมงคล

20. ไหว้พระพิฆเนศ เทวาลัยศิวะมหาเทพ จังหวัดขอนแก่น

          ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หรือที่เรียกกันว่า วัดแขกขอนแก่น ตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ 5 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 ภายในประดิษฐานพระพิฆเนศองค์ใหญ่ ผู้คนมักไปขอพรในเรื่องความสำเร็จต่าง ๆ และขอให้ชนะอุปสรรค นอกจากนี้ยังมีองค์เทพอื่น ๆ ให้ได้กราบไหว้ ไม่ว่าจะเป็นพระศิวะ พระมหากาลี กันตามัน ปางเหยียบมาร องค์อัมรินทราธิราชเจ้า ช้างเอราวัณ พระตรีมูรติ พระกฤษณะเจ้า พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และพระพรหม เป็นต้น

ภาพจาก : Jetsadaphoto / shutterstock.com

ภาพจาก : Jetsadaphoto / shutterstock.com

คาถาบูชาพระพิฆเณศ

     โอม วักรตุนฑะ มหากายา

     สุริยะโกฏิ สัมมะประภา

     นีระวิฆนัม กูรูเมเดวา

     สารวะกา เยรชู สรวะทา

           และนี่คือสถานที่ไหว้พระพิฆเนศเพียงไม่กี่แห่งที่เรานำมาแนะนำกัน ในประเทศไทยยังมีอีกหลากหลายที่ เอาเป็นว่าสะดวกที่ไหนก็ลองหาเวลาไปกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันดูนะ ทั้งนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ ไหว้พระพิฆเนศ สถานที่ไหว้พระพิฆเนศ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง[ad_2]

Source link