Monday, 15 July 2024

เสริมดวงให้สมหวัง ด้วยการไหว้ท้าวเวสสุวรรณหรือองค์พญานาค 31 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

          เสริมดวง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ด้วยการไหว้ท้าวเวสสุวรรณหรือองค์พญานาค จะช่วยให้ดวงดี สำเร็จสมหวัง ต้องทำยังไงบ้าง มาดูกัน

เสริมดวง
          เชื่อว่าสายมูทุกคนย่อมต้องมองหาฤกษ์ดี หรือวันมงคลเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมให้ดวงดีขึ้น มีความเป็นสิริมงคล สำหรับวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นี้ เป็นอีกหนึ่งวันดี ที่หากไหว้ท้าวเวสสุวรรณหรือองค์พญานาค สองเทพศักดิ์สิทธิ์ในศาสตร์พยากรณ์เทวะมันตรา เพื่อขอพรให้เกิดโชคลาภร่ำรวย จะทำให้สำเร็จสมหวัง ส่วนต้องทำอย่างไร เวลาใด กระปุกดอทคอมขอพาไปดูดวงและเสริมดวงกับเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ไม่อยากให้พลาด เพราะเศรษฐีใหม่อาจจะเป็นคุณ

          ปุรพาษาฒ + มหัธโณฤกษ์ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.02 น. – 18.47 น. จุดธูป 9 ดอก ขอโชคจากท้าวเวสสุวรรณ หรือองค์พญานาค สำเร็จสมหวังดียิ่งนัก

          วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในทางโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นวันที่ องค์สุริยเทพ (พระอาทิตย์) เปิดโลก สักการะพระผู้เป็นเจ้า (พระศิวะ) โดยตลอดระยะเวลากลางวันของวันนี้ ท่านสามารถสื่อสารขอพรได้ทั้ง 3 โลก แต่ที่ขอแล้วเห็นผลมากที่สุด คือ ขอจากองค์พญานาคทั้ง ๔ ตระกูล หรือ องค์ปู่เวสสุวรรณ สุดแท้แต่ความสะดวกของท่าน หรือจะเอ่ยขอพร ขอโชคเงินสด ขอยศตำแหน่ง ขอบารมี ทั้งสองก็ได้ มีคาถาบูชาดังต่อไปนี้

ขอพรพญานาค

          จุดธูป 9 ดอก หันหน้าเข้าหารูปเหมือน รูปปั้น รูป หรือเหรียญ หรือองค์ห้อยคอองค์พญานาค หากไม่มีให้เปิดโทรศัพท์เสิร์จ “องค์พญานาค” แล้วหันหน้าต่อองค์ท่าน หันหน้าไปทิศไหนก็ได้ ในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้

คาถาบูชา ขอโชคลาภ มหาสมบัติ จากพญานาคทั้ง 4 ตระกูลทุกพระองค์

(ไม่ต้องขึ้น นะโม)

นะติตัง พญามะ นาคะ อภินัง นาคา สาธุโนภันเต ยะมะ ยะมะ (3 จบ)

อะ มุ หะ กะ สุ ภุ นะ ยะ คะ

นาคี นาคะ ลาโภ ลาภะ โภคา โภคะ

นะมามิหัง ประสิทธิมัง

นะโมพุทธายะ มะอะอุ

          ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุลปัจจุบัน) มีความเชื่อ มีความศรัทธาในทิพย์ภาวะ และบุญบารมีแห่งองค์เทพบุตรนาคราชทั้ง 4 ตระกูล อันประกอบด้วย ตระกูลวิรูปักขะ ตระกูลฉัพพะยาปุตตะ ตระกูลกัณหาโคตะมะ ตระกูลเอราปะถะ ปู่ศรีสุทโธนาคราชแห่งอีสานทิศ ชมพูนาคราชแห่งอุดรทิศ และพญานาคทุกหมู่เหล่าในทุกทิศานุทิศทั่วสากลจักรวาล

           ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุลปัจจุบัน) ขอถวายสักการะบูชา ถวายบาตรใหญ่ ตลอดจนถึงกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างบุญบารมีมา จงสำเร็จแก่องค์เทพบุตรนาคราช ตลอดถึงนาคราชทุกหมู่เหล่า จงรับและจงประทานพรอันประเสริฐ ให้บังเกิดความสุข ความเจริญ มีเสน่ห์เมตตามหานิยม บังเกิดโชคลาภ ความร่ำรวย โชคดี ตลอดจนถึงขอให้มีที่ดิน ที่อยู่อาศัย มีทรัพย์สมบัติอันมั่นคง ดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดี และสร้างบุญกุศลได้ตลอดไป ขอคำอธิษฐานนี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

          *ก่อนจะปักธูป ให้อธิษฐานขอพรที่ปรารถนา (ส่วนตัว) อีกครั้ง ทำตามห้วงเวลานี้ ได้โชคดียิ่งแล

ขอพรท้าวเวสสุวรรณ

          จุดธูป 9 ดอก หันหน้าเข้าหารูปเหมือน รูปปั้น รูป หรือเหรียญ หรือองค์ห้อยคอองค์ท้าวเวสสุวรรณ หากไม่มีให้เปิดโทรศัพท์เสิร์จรูป “ท้าวเวสสุวรรณ” แล้วหันหน้าต่อองค์ท่าน หันหน้าไปทิศไหนก็ได้ ในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้

กล่าวคาถาอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ

(ไม่ขึ้นนะโม)

โย อุภันเต วิทิตวานะ มัชเฌ มันตา นะลิมปะติ

ตัง พรูมิ มะหาปุริโส โสธะ สิพพะ นิมัจจะคา

กล่าวบูชาท้าวเวสสุวรรณ

(ไม่ขึ้นนะโม)

เวสสะ วัณโณ มะเหสักโข ยักขะราชา มะหิทธิโก

ตังปูชนาวะ เสเนวะ โสมัง รักขะตุ สัพพะทา

อันตะราโย จะ นัสสันตุ ปาปัคคะโห จุปัททะโว

วัฑฒะตังโข มะมัง ลาโภ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

กล่าวบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่

ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฎโฐ กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตาโร เตมหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา

ทัพทัฬหะมานะ อัฎฐังสุ สะทาโสตถิง กะโรนตุโน

          ขอองค์ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ตลอดจนถึงองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากตนจากตัวข้าพเจ้า…..(ชื่อ/นามสกุลปัจจุบัน)…..และครอบครัว ขอท้าวจตุโลกบาล ตลอดจนถึงองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงประทานพร อำนาจบารมี อำนาจเมตตา อำนาจเสน่หา อำนาจยศฐาบรรดาศักดิ์ โภคทรัพย์มหาสมบัติทั้งปวง โชคเงินสด ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่ บัดนี้ ยามนี้ เวลานี้ วินาทีนี้ เป็นต้นไปเทอญ

          อธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา แล้วปักธูปลงดิน ลงกระถาง หรือภาชนะที่เตรียมไว้[ad_2]

Source link