Monday, 15 July 2024

เปิดวิธี ไหว้หลวงปู่สรวง ขอโชคลาภ เสริมบารมี

[ad_1]

เปิดวิธี ไหว้หลวงปู่สรวง ขอโชคลาภ เสริมบารมี ต้องทำตามนี้

1. ผ้าขาวยาว 1.5 เมตร จำนวน 1 ผืน

2. ดอกสะเลเต (ดอกว่านมหาหงษ์) จำนวน 5 คู่

3. เทียนขี้ผึ้งแท้หนักหนึ่งบาท จำนวน 1 คู่

4. เทียนเล่มเล็ก (สีใดก็ได้) จำนวน 5 คู่

5. หมากพลู บุหรี่ จำนวน 9 คำ

6. เงินค่าครู 12 บาท (เหรียญอะไรก็ได้)

7. เครื่องดื่มชูกำลัง จำนวน 1 ขวด (ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร)

8. ธูปสำหรับจุดไหว้หลวงปู่สรวง จำนวน 9 ดอก

บทสวดคาถาบูชาหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

1. คำกล่าวนมัสการหลวงปู่สรวง

 • นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)
 • นะโม โพธิสัตว์โต มหาคุโณ มหิทธิโก มหาลาโภ อะหังปูเชมิ สิทธิลาโภ นิรันตะรัง

2. คาถาบูชาหลวงปู่สรวง

 • นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภควา อริยะ ออง สรวง สัมปันโน ยะธาพุทโมนะ นะมะพะทะ อะหังนุกา (9 ครั้ง)

3. บทสวดขอพรหลวงปู่สรวง

 • พุทธัง ประสิทธิ ธัมมัง ประสิทธิ สังฆัง ประสิทธิ
 • อริยะองค์สรวง สัมปันโน อิติปิโส นะโมพุทธายะ
 • อิสะวาสุติ มหาบันดาล สัจจัง ประสิทธิเม สาธุ สาธุ สาธุ
 • (สวดจบแล้วจึงอธิษฐานขอพร)

4. คำกล่าวอาราธนาหลวงปู่สรวง (ภาษาเขมร)

 • บองแจ แปลตโต โมเจิน บองสรวง อองแก จามอ ออแปร บองเจีย
 • สะลัมบอง ตรองแอง ไตรเจีย เปรี๊ยะตรอง จอแอ มัยเจิน ทรัพย์
 • เจีย บอแอ ประปรง เจียตรง มัยแจ ตรับแล เจอปรอ อองเจีย ใจ
 • กรน ชอแล แปรปรอ ปอเจิ๊ด จอแอ มันแปร ไตรกรน บองเกริน

5. คาถาบทสวดถวายเครื่องเซ่นไหว้หลวงปู่สรวง (ภาษาเขมร)

 • จิงแก บ๊อกซอ ปอแต บองตึ๊กซา อองสรวง ทรงเกอ เทอญ
 • (ถวายน้ำชา หรือ เครื่องดื่มชูกำลัง)
 • เตียงเกอ มองเซอ เตียงช๊อก อองสรวง มองเตีย เต็งเกิ๊ด เทอญ
 • (ถวายหมากพลูและยาสูบ)

6. คำสวดภาวนาประจำวันบูชาหลวงปู่สรวง

 • อุ้ม เกรอะ เกรอะ เกรอะ เตียง ตึ๊ก เกรอะ ตรึงได อุ้ม สติ สวาหะ
 • (สวดภาวนาสำหรับป้องกันภัย)
 • หลวงปู่สรวง ออยเตียสรูล ออยเพิ่มพูน บายตึ๊กเจีย
 • (สวดภาวนาประจำวัน)

7. คาถาถูกหวยหลวงปู่สรวง

 • นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)
 • สะหะหวยยัง เอหิ
 • อัคคะชายะ อัคคะชาหิ
 • สะหะหิโต เอหิมะมะ
 • กุลเนียะสัจจัง จักขุวิญญาณัง
 • สติโลกะวิทู สัตถาเทวะมะนุสสานัง อุอะขะหะนิมิตตัง (สวด 108 จบ)

เปิดวิธี ไหว้หลวงปู่สรวง ขอโชคลาภ เสริมบารมี

และนี่คือ ความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาณในการอ่านด้วยนะคะ 

[ad_2]

Source link