Saturday, 22 June 2024

อ.หนองม่วงไข่ จัดกิจกรรมจิตอาสา ฯ ปลูกป่าด้วยต้นโพธิ์และต้นไทร 91 ต้น

[ad_1]

บนยอดเขาม่อนเทวดา ป่าชุมชนห้วยเมี่ยง ตำบลวังหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม2566

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ. ศาลาการเปรียญวัดวังหลวง ม.1 ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอหนองม่วงไข่เป็นประธานพิธี กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยห้วใจโดยนำจิตอาสา หน่วยงานราชการในพื้นที่ ชมรมกำนัน ผญบ.อ.หนองม่วงไข่ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ และตัวแทนประชาชนทั้ง 6 ตำบลของอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกับชาวบ้านตำบลวังหลวงและชมรมรถยนต์อ๊อฟโรดแก่งเสือเต้น

ทำกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม…ร่วมกันปลูกป่าด้วยต้นโพธิ์และต้นไทร จำนวน 91 ต้น บริเวณป่าชุมชนตำบลวังหลวงโดยใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ นำต้นโพธิ์และต้นไทร ไปปลูกบริเวณยอดดอยม่อนเทวดาป่าห้วยเมี่ยง เพื่อให้เกิดความร่มรื่นเพิ่มพื้นที่ป่า

ซึ่งต้นโพธิ์และต้นไทรเป็นไม้ยืนต้นโตเร็ว ซึ่งไม่นิยมตัดมาใช้ประโยชน์ เจริญเติบโตในป่าธรรมชาติได้ดี ทำให้ชาวตำบลวังหลวงจะได้มีป่าธรนมชาติอุดมสมบูรณ์ในอนาคต ชาวบ้านสามารถทำมาหากินในป่าธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ซึ่งก็เป็นป่าที่มีเห็ดธรรมชาติขึ้นอยู่จำนวนทุกปีในฤดูฝน

เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา…ทางนายณัฐกานต์ จันทนู กำนันตำบลวังหลวง ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ จึงร่วมกับชาวตำบลวังหลวง จัดหาสถานที่ปลูกป่าและพัฒนาเส้นทางเพื่อจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้กิจกรรมในการปลูกป่าด้วยต้นโพธิ์และต้นไทร เป็นไปตามวัตถุประสงค์และจะเป็นป่าชุมชนแห่งแรกในจังหวัดแพร่ที่ปลูกป่าด้วยต้นโพธิ์และต้นไทร

ร่วมแสดงความคิดเห็น[ad_2]

Source link