Wednesday, 24 April 2024

สายเที่ยวเช็ก! ดอยหลวงเชียงดาว เปิดระบบให้จองพิชิตยอดดอย 23-29 ต.ค. นี้

[ad_1]

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประกาศหลักเกณฑ์และมาตรการเข้าไปในเขตเส้นศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว ดังนี้

1. กำหนดพื้นที่สำหรับกิจกรรมศึกษาธรรมชาติไว้เฉพาะบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าขุนห้วยแม่กอก (เด่นหญ้าขัด) เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว จุดพักแรมอ่างสลุง และยอดดอยหลวงเชียงดาว เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่หวงห้ามอื่น

2. ช่วงเวลาเปิดให้เข้าไปศึกษาธรรมชาติบริเวณดอยหลวงเชียงดาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึง กุมภาพันธ์ 2567 โดยอนุญาตให้พักแรมได้ 1 คืน และในแต่ละสัปดาห์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว งดให้เข้าศึกษาธรรมชาติทุกวันพุธ ผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่แล้วจะต้องออกเดินทางจากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าขุนห้วยแม่กอก (เด่นหญ้าขัด) ไม่เกิน 09.00 น. และลงจากจุดพักแรมอ่างสลุง ไม่เกิน 10.00 น.

3. กำหนดพื้นที่รองรับการพักแรมด้วยเต็นท์บริเวณจุดพักอ่างสลุง จำนวนไม่เกิน 100 คน/วัน

4. จองสิทธิ์เข้าศึกษาธรรมชาติบริเวณดอยหลวงเซียงดาวผ่านทางเว็ปไซต์ www.Vildlife SanctuaryFca16.com เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยจะเปิดให้จองผ่านระบบในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2566

5. ผู้ที่จองสิทธิ์ได้แล้วให้อัพโหลดหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ตามแบบ พร้อมเอกสารประกอบพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตและผู้ร่วมคณะทุกคน เบอร์โทรศัพท์พร้อมรายซื่อติดต่ออย่างน้อย 2 เบอร์โทร หากไม่ได้ทำการจองสิทธิ์จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ในทุกกรณี

6. นักศึกษาธรรมชาติทุกคนต้องทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ประกันคุ้มครองนักศึกษาธรรมชาติที่มีอายุระหว่าง 10 ปี ถึง 70 ปีเท่านั้น)

7. นักศึกษาธรรมชาติทุกคนต้องเข้ารับการอบรม และฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่ โดยเข้ารับการอบรมและฟังการบรรยายก่อนวันเดินศึกษาธรรมชาติล่วงหน้า 1 วัน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

8. นักศึกษาธรรมชาติต้องมีผู้นำทางเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรในพื้นที่ อำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัย

9. นักศึกษาธรรมชาติครรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นำเฉพาะสิ่งของจำเป็นไปเท่านั้น สามารถแบกสัมภาระไปเองได้ แต่หากต้องการใช้บริการลูกหาบ ให้มาแจ้งความต้องการลูกหาบกับเจ้าหน้าที่ในวันอบรม

9.1 นักศึกษาธรรมชาติ 1 คน จำกัดน้ำหนักสัมภาระไม่เกิน 7 กิโลกรัม อัตราค่าบริการ กิโลกรัมละ 70 บาท หากเกิน 7 กิโลกรัม อัตราค่าบริการน้ำหนักส่วนเกิน กิโลกรัมละ 100 บาท (นักศึกษาธรรมชาติชำระค่าบริการกับลูกหาบโดยตรง)

9.2 นักศึกษาธรรมชาติกลุ่ม 3 คน จำกัดน้ำหนักสัมภาระรวมกันไม่เกิน 21 กิโลกรัม อัตราค่าบริการ 1,470 บาท หากเกิน 21 กิโลกรัม อัตราค่าบริการน้ำหนักส่วนเกิน กิโลกรัมละ 100 บาท (นักศึกษาธรรมชาติชำระค่าบริการกับลูกหาบโดยตรง)

10. นักศึกษาธรรมชาติต้องใช้บริการรถรับจ้างของผู้ประกอบการบริการรถขึ้นดอยหลวงเชียงดาว ในการรับ-ส่ง จากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์บำาเซียงดาวไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าขุนห้วยแม่กอก (เด่นหญ้าขัด) เท่านั้น โดยรถ 1 คัน สามารถรับนักศึกษาธรรมชาติได้ 5 คนพร้อมสัมภาระ

11. นักศึกษาธรรมชาติต้องจ่ายเงินค่ามัดจำขยะ โดยเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบ จำนวนขยะทุกคณะ และต้องตรวจสอบในขากลับอีกครั้งหนึ่ง ว่าได้มีการนำขยะหรือของเหลือใช้กลับลงมาหรือไม่ หากพบว่ามีการฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการยึดเงินมัดจำขยะ

12. ห้ามก่อไฟ รวมถึงประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นแรงรบกวนนักศึกษาธรรมชาติกลุ่มอื่น ยกเว้นการอุ่นอาหารและประกอบอาหารที่ไม่มีกลิ่นฉุน เช่น หุงข้าว ต้มไข่ ซงซา กาแฟ และต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น

13. ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท เข้ามาดื่มในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันมีให้เกิดการส่งเสียงดัง สร้างความเดือดร้อนและรบกวนสัตว์ป่า

14. หากผู้ใด้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฝาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พีช ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2564 ให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามอบหมาย มีอำนาจสั่งให้บุคคลนั้น ออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้

15. การถ่ายทำภาพยนตร์ ถ่ายทำสื่อ วีดีโอ ภาพนิ่ง วิดิทัศน์ โฆษณา มิวสิควิดีโอ รายการโทรทัศน์ ไลฟ์สด ยูทูป “ลฯ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ที่ไม่ได้เป็นการถ่ายทำของนักท่องเที่ยวเพื่อการดูเป็นการส่วนตัว หรือในครอบครัว หากเป็นการหาประโยชน์เพื่อการค้า ต้องขออนุญาตถ่ายทำ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พีช ก่อนเท่านั้น

16. ไม่อนุญาตให้ใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ทุกกรณี[ad_2]

Source link