Sunday, 19 May 2024

สลาก 6 หลัก หรือ หวย L6 ลุ้นรวยใหญ่ 180 ล้าน เริ่มงวดแรก 1 ต.ค. 66 | สยามนิวส์

[ad_1]

สลาก 6 หลัก หรือ หวย L6 ลุ้นรวยใหญ่ 180 ล้าน เริ่มงวดแรก 1 ต.ค. 66

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) หรือที่รู้จักกันในชื่อ สลาก L6 , หวย L6 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่งวดวันที่ 1 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป โดยสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก ออกจำหน่าย แบบใบ , แบบดิจิทัล หรือ แบบอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ผ่านสถานที่จัดจำหน่าย โดยสำนักงาน , ตัวแทนจำหน่าย , ผู้ซื้อ – จองล่วงหน้า หรือวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบบใบ ผู้ซื้อจะได้รับสลากฉบับจริง ที่ระบุหมายเลขสลาก งวดวันที่ ชุดที่ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่พิมพ์ไว้บนใบสลาก เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของสลากฉบับนั้นๆ และเป็นหลักฐานในการขอรับเงินรางวัลในกรณีสลากฉบับนั้นถูกรางวัล

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

แบบดิจิทัล ผู้ซื้อต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มที่กำหนด สำนักงานจะเปิดให้ซื้อ 06.00 – 23.00 น.ของทุกวัน เว้นวันออกรางวัลจะเปิดให้ซื้อถึง 14.00 น.

เมื่อผู้ซื้อได้เลือกหมายเลขเรียบร้อยแล้ว ให้ทำรายการชำระเงินค่าสลาก หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด แพลตฟอร์มจะนำสลากแบบดิจิทัลที่เลือกไว้กลับสู่ระบบการจำหน่ายต่อไป เมื่อทำการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้ว กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ซื้อไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้อื่นได้

ทั้งนี้ ผู้ขายสลากินแบ่งรัฐบาลหกหลัก ทั้งแบบใบ และแบบดิจิทัล ต้องขายในราคาตามที่กำหนดในสลาก รวมทั้งต้องไม่ขายในสถานศึกษา และไม่ขายแก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

กรณีสำนักงานสลากกำหนดราคาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักในราคา 80 บาท สลาก 1 ชุดมี 1 ล้านฉบับจะมีเงื่อนไขเงินรางวัลในแต่ละชุด ดังนี้

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6,000,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง จำนวน 10,000 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เริ่มขายมาตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ถือเป็นงวดแรกรวม 101 ล้านฉบับ แบ่งเป็นสลากใบ 80 ล้านฉบับ และสลากดิจิทัล 21 ล้านฉบับ

พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือกองสลาก เปิดเผยไว้ว่า สลาก L6 ทุกชุดทั้ง 30 ล้านใบ ทุกใบราคา 80 บาท มีรางวัลที่ 1 หากมีคนถูกรางวัลที่ 1 จากทุกชุด ก็ได้เงินรางวัลสูงสุด 180 ล้านบาท ซึ่งประชาชนที่ถูกรางวัลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ 3 ช่องทางคือ การโอนเงินผ่านแอพเป๋าตังที่สามารถโอนผ่านไปยังแบงก์ต่าง ๆ ได้ หรือโอนผ่านธนาคารกรุงไทย หรือนำบัตรประชาชนมาขึ้นเงินที่สำนักงานสลากฯ

[ad_2]

Source link