Monday, 15 July 2024

วิธีไหว้ศาลพระภูมิที่ถูกต้อง ของไหว้ มีอะไรบ้าง ใช้ธูปกี่ดอก

[ad_1]

          หลาย ๆ สถานที่ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สำนักงาน หรือที่อยู่อาศัย จะทำการสร้าง ศาลพระภูมิ ไว้เป็นที่สถิตของเทพารักษ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและป้องกันภัยอันตราย หากสงสัยว่า วิธีไหว้ศาลพระภูมิ การบูชาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามหลักโหราศาสตร์เทวะมันตราทำอย่างไร ของไหว้ศาลพระภูมิ มีอะไรบ้าง ใช้ธูปกี่ดอก ไหว้วันไหนดีที่สุด และบทสวดมนต์คาถาไหว้ศาลพระภูมิ ควรกล่าวอย่างไร วันนี้เรามี วิธีไหว้ศาลพระภูมิที่ถูกต้องจาก เว็บพราหมณ์ดอทเน็ต มาตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีไหว้ศาลพระภูมิ พร้อมวิธีไหว้ศาลตายายที่ถูกต้องมาบอกกันแล้ว 

วิธีไหว้ศาลพระภูมิที่ถูกต้อง

วิธีไหว้ศาลพระภูมิที่ถูกต้อง

1. ของไหว้ศาลพระภูมิ มีอะไรบ้าง

          ของไหว้ศาลพระภูมิ หรือเครื่องเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ มี 3 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย ของบูชา ของคาว และของหวาน ดังนี้ 


          ของบูชา ได้แก่ ดอกไม้ พวงมาลัย ข้าวปากหม้อ (ข้าวที่หุงใหม่ก่อนคนบริโภคเท่านั้น) แกง และแกงจืด


          ของคาวต่าง ๆ ได้แก่ หัวหมู เป็ด ไก่ กุ้ง ปู ปลามีหัว-หาง ทั้งนี้ สามารถใช้สำหรับตั้งไหว้เนื่องในเทศกาลต่าง ๆ ได้เช่นกัน เช่น วันเกิด วันปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการแก้บน เป็นต้น


          ของหวาน ได้แก่ ขนมสามทอง (ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง) ขนมเม็ดขนุน ขนมสีขาว-สีแดง กล้วย มะพร้าวน้ำหอมอ่อน นม เนย และผลไม้ต่าง ๆ ยกเว้นผลไม้ที่มีชื่อไม่เป็นมงคล เช่น มังคุด ละมุด พุทรา น้อยหน่า ระกำ สละ กระท้อน ทุเรียน ลางสาด เป็นต้น


2. ไหว้ศาลพระภูมิ ใช้ธูปกี่ดอก

          วิธีการบูชาศาลพระภูมิ (พระชัยมงคล) ที่ถูกต้อง เริ่มจากให้จุดธูป 9 ดอก แล้วตั้งนะโม 3 จบ แล้วต่อด้วยพระคาถาไหว้ศาลพระภูมิ ดังนี้    


          ภูมมัสมิง ทิสาภาเค สันติภูมมา มหิทธิกา เตปิตุมเห อนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะจะ (3 จบ) 

          สิโรเม ขอเดชะพระภูมิเทวารักษาที่ รับพระพรจากเจ้ากรุงพาลี ให้วัฒนาถาวรสิ่งสุขแด่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า (คำอธิษฐาน) มั่งมีเงินทองและทรัพย์พัสดุข้าวของเนืองนอง โสตถิ ชัยยะ ภะวันตุ เม

3. ไหว้ศาลพระภูมิ วันไหนดี 

          การไหว้ศาลพระภูมิ ควรไหว้สักการะศาลพระภูมิ (พระชัยมงคล) ทุกวันพระ วันอังคาร วันเสาร์ หรือวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเกิดของตัวเองและวันนักขัตฤกษ์
[ad_2]

Source link