Monday, 27 May 2024

วิธีขอหวยศาลตายาย ทำอย่างไร พร้อมบทสวดคาถา และวิธีขอขมาศาลตายาย

[ad_1]

คาถาไหว้ศาลตายาย 

ก่อนการไหว้ต้องตั้งนะโม 3 จบ

  • “อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง” (3 จบ)
  • “ตา-ยาย ยัสมิง ทิสาภาเค สันติ ตายายเทวา มหิทธิกา เตปิตุมเห อนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะจะ” (3 จบ)
  • “สิโรเม ขอเดชะ ตายายเทวา เจ้าของที่ ขอให้ช่วยดูแลคุ้มครองรักษาบ้านเรือน (ชื่อสถานที่) และข้าพเจ้าผู้อยู่อาศัยในสถานที่นี้ (คำอธิษฐาน) โสตถิ ชัยยะ ภะวันตุ เม” (3 จบ)

บทสวดสำหรับคาถาขอหวย

“อุเย อะเย อุอากะสะ”

คาถามหาลาภ

“มะอะอุ อุอะมะ อะมะอุ นะชาลิติ ชาลีตินะ ลีตินะชา ตินะชาลี โชคลาภไหลมา นะชาลีติ”

คาถาขอหวย คาถาเสี่ยงเลข

“อิติ อรหัง พุทธนิมิตตัง อุปปันนัง โหติ”

การกล่าวขอของเซ่นไหว้

  • ให้ตั้งนะโม 3 จบ ก่อนทุกครั้ง “เสสังมังคลัง ยาจามิ”

ซึ่งแปลว่า  “ลูกขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคล เพื่อยังประโยชน์ เพื่อความสุขความเจริญ แก่ลูกด้วยเจ้าพระคุณ…” เพื่อขอมารับประทาน โดยเชื่อว่าเมื่อทานของเซ่นไหว้หลังพิธีการไหว้เสร็จสิ้น จะทำให้คนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

การกล่าวขอขมาศาลตายาย

  • ให้ตั้งนะโม 3 จบ  “อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง” 

 แล้วกล่าวว่า วันนี้ลูกจะทำความสะอาดศาลตายาย สิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินพระภูมิเจ้าที่ คุณตาคุณยาย ก็ขอโทษ สิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ไปกับสิ่งสกปรกที่จะทำความสะอาดวันนี้ด้วยเถิด จากนั้นให้ท่านอธิษฐานขอพรในสิ่งปรารถนา ทำการปักธูปลง หลังจากธูปหมดดอก ให้ท่านเริ่มทำความสะอาดศาลตายาย

วิธีขอหวยศาลตายาย ทำอย่างไร พร้อมบทสวดคาถา และวิธีขอขมาศาลตายาย

การขอหวยเสี่ยงโชค หรือการบนบานศาลกล่าวนั้น เป็น ความเชื่อ ส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณและทำความเข้าใจอย่างมีสมาธิและมีเหตุผล เพราะเป็นเพียงการแนะนำแนวทางในการเสี่ยงโชค สำหรับคนอยากเสี่ยงโชคลาภเท่านั้น

[ad_2]

Source link