Saturday, 22 June 2024

ฤกษ์ดี! 26 สิงหาคม 2566 จุดธูป 9 ดอก ขอพร ขอโชค การเงิน การงาน

[ad_1]

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้คำนวณมงคลฤกษ์สำหรับการจุดธูป 9 ดอก ขอขมาบรรพบุรุษ ขอโชคการเงิน การงาน (เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ)

ฤกษ์ทำพิธี

  • วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566
  • เวลา 06.09 น. – 18.34 น.

การทำพิธี

  • จุดธูป 9 ดอก หันหน้าไปทิศตะออก วางน้ำ 1 แก้ว หรือส้ม , ผลไม้อื่น ๆ บนโต๊ะ 4 ลูก จะมีรูปหรือไม่มีรูปบรรพบุรุษก็ได้ ทำในห้อง หรือกลางแจ้งก็ได้ ไม่สะดวกจุดธูป หรือไม่มีธูปให้พนมมืออธิษฐานได้ (อย่าลืมคำนึงถึงความปลอดภัยกับสถานที่ในการจุดธูป)
  • กล่าวนะโมฯ (3 จบ)
  • กล่าวคาถาขอขมาบรรพบุรุษ ดังนี้ (กล่าว 3 หน)

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง

สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง

ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

และกล่าว “กรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ บรรพบุรุษ และเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้า ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้บรรพบุรุษทั้งหลาย และเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่บรรพบุรุษทั้งหลาย และเทวดาประจำตัวทั้งหลาย ได้ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้ง ครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า จงพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีแต่ความสุขสวัสดี เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ”

  • จากนั้นให้อธิษฐานขอโชค หรือสิ่งที่ปรารถนา
  • ปักธูปในกระถางหรือพื้นดินก็ได้ ส่วนของไหว้ผลไม้ที่ทำพิธีแล้ว สามารถลามาทานเอง หรือให้คนอื่นต่อไปได้ เป็นอันเสร็จพิธี

 [ad_2]

Source link