Sunday, 19 May 2024

พระ-ชาวบ้าน 300 คน รวมตัวร้องผู้ว่าฯ ค้านสร้างฟาร์มหมู

[ad_1]

วันพฤหัสบดี ที่ 05 ตุลาคม พ.ศ. 2566, 13.18 น.

วันที่ 5 ต.ค 6 เวลา 11.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรพล เต็มสวัสดิ์ ตัวแทนชาวบ้าน พระสงฆ์ และชาวบ้าน เขตอำเภอภูกามยาวอำเภอดอกคำใต้และอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา กว่า 300 คนได้รวมตัวถือป้ายเขียนด้วยข้อความต่างๆ รวมตัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อต่อต้าน คัดค้านไม่ให้มีการสร้างฟาร์มหมู ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ หลังจากที่เคยร้องเรียนกันมาแล้วหลายครั้ง ยังมีปัญหา จะสร้างอีก พร้อมยื่นเอกสารคัดค้าน ให้นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ไว้ดำเนินการ ตามที่ชาวบ้านเรียกร้องต่อไปภายในเวลา 15 วัน

ทั้งนี้นาย สุรพล เต็มสวัสดิ์พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้าน3อำเภอ ได้มอบหนังสือขอให้หยุดการก่อสร้างฟาร์มหมู ให้ นายเทวาปัญญะบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยหนังสือ ขอให้ทางจังหวัดดำเนินการตามข้อเรียกร้องกรณีเร่งด่วน  ตามที่ได้มี บริษัท ทวีโรจน์ อะโกร จำกัด ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร หนังสือ แบบ 2.1 เลขที่ 4/2556 ลง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 พื้นที่ หมู่ที่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ลงนามโดย นายณัฏฐ ภพ อินต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน และ บริษัท เอชทีแอล มารีน โปรดักท์ จำกัด ที่ตั้ง เลขที่ 117 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ฟาร์มหมู คสล.หนึ่ง ชั้น ที่ใช้เป็นเพาะเลี้ยงสุกร ตามแบบ อ.1 เลขที่ 025/2566 พื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ลงนามโดย นายประยงค์ บุญตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เนื่องจากการออก ใบอนุญาต ให้มีการก่อสร้างฟาร์มหมู ทั้ง 2 แห่ง เป็นการออกใบอนุญาต โดยมิชอบ ตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ กิจการเลี้ยงสุกร จะต้องมีการทำประชาคม กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยรอบด้าน แต่ปรากฏตาม เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย พื้นที่ หมู่ที่ 13 ตำบลดงเจน มีการประชาคม ชาวบ้าน หมู่ที่ 13 เพียง หมู่บ้านเดียว จำนวน 87 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านกว้านสันติสุข เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ซึ่ง ตำบลดงเจน มีหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน และ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ได้ทำประชาคม จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านม่วงคำ หมู่ 1 และ บ้านหนองลาว หมู่ 4 ตำบลห้วยแก้ว มีหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน ประชาชน อีกจำนวนมาก ไม่ได้เข้าร่วมทำประชาคม ด้วย รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง คือ ตำบลแม่อิง อำเภอภูกาม ยาว ตำบลบ้านต๋อม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา ตำบลป่าซาง ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ ข้อเท็จจริง พื้นที่ก่อสร้างฟาร์มหมู ทั้ง 2 แห่ง กล่าวคือ พื้นที่ 1 หมู่ 13 ตำบลดงเจน เป็นแหล่งต้นน้ำร่องปอ

วัดพระธาตุดอยจุก วัดพระธาตุภูปอ สถานพินิจ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ โรงเรียน อนุบาลภูกามยาว โรงเรียนบ้านเจน ตลาดสด และ แหล่งท่องเที่ยว บ่อสิบสอง ตำบลบ้านต้อม อำเภอ เมืองพะเยา พื้นที่ ตำบลห้วยแก้ว บ้านหนองลาว หมู่ที่ 4 อยู่ห่างจากวัดพระธาตุภูขวาง และ สำนักสงฆ์ สุขคล หลัง เพียง 200 เมตร การประกอบกิจการ เลี้ยงสุกร ดังกล่าว จะสร้างผลกระทบ กับประชาชน รอบด้าน เช่น น้ำเน่าเสีย กลิ่นเหม็น แมลงวัน แหล่งเพาะเชื้อโรค ซึ่ง เป็นผลกระทบด้านสุขภาพ และ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และ สิ่งแวดล้อม

ดังนั้นเพื่อเป็นการ ปกป้องสิทธิของประชาชน นักเรียน เยาวชน พระสงฆ์ ชาวจังหวัดพะเยา ซึ่ง จะได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ จึงขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้สั่งการให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน และ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแก้ว ดำเนินการตามข้อเรียกร้อง ของประชาชน ชาวจังหวัดพะเยา ดังต่อไปนี้

1.ให้ยุติการก่อสร้าง ฟาร์มหมู ทั้ง 2 แห่ง ทันที 2. ให้ใบอนุญาต ก่อสร้างฟาร์มหมู ที่ออก โดยมิชอบด้วยระเบียบ ทั้ง 2 แห่ง  3. ให้ทางจังหวัดพะเยา รายงานผลการดำเนินการให้ประชาชน ทราบภายใน 15 วัน

หลังจากรับเอกสารร้องคัดค้านการสร้างฟาร์มหมูทาง นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับปากว่าจะ เร่งดำเนินการตามข้อเรียกร้อง ดังกล่าว ทำให้กลุ่มพระสงฆ์ชาวบ้านต่างพอใจแยกย้ายกัน กลับ  รอการแก้ไขตามข่ ดรียกร้องดังกล่าว[ad_2]

Source link