Saturday, 22 June 2024

บ้านเมือง – อำเภอปาย ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย

[ad_1]

บ้านเมือง – อำเภอปาย ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย

วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566 12:32 น.

ภูมิภาค

อำเภอปาย ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย

วันพุธ ที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2566, 11.44 น.

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายประยูร ปิมปา กำนันตำบลแม่ฮี้ ร่วมกับหมวดทางหลวงปาย และชาวบ้านร่วมใจบูรณะซ่อมแซมสะพานประวัติศาสตร์ท่าปายที่ชำรุดและเสียหายบางจุด เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาชมสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ตามคำแนะนำของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ จะได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ความระมัดระวังด้วยต่อไป
    
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 นายเชษฐา  โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หลังจากเสร็จจากกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้เดินทางไปตรวจสอบสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ซึ่งเป็นสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอปาย จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันเป็นจำนวนมาก ทอดข้ามลำน้ำปาย ที่ตำบลท่าปาย หลังทราบว่ามีการชำรุดเสียหายบางจุด อันอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้สัญจรไปมาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว จึงได้แนะนำให้เร่งซ่อมแซมบำรุงรักษาเป็นการด่วน 

ต่อมาได้เดินทางไปตรวจสอบสะพานไม้ไผ่เชื่อมหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย และบ้านทุ่งโป่ง ตำบลทุ่งยาว – ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย ที่ดีรับความเสียหายหลังฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากพัดพาเอาสะพานไม้ไผ่ที่ชาวบ้านสองหมู่บ้านร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อการสะดวกต่อการเดินทางระหว่างสองหมู่บ้าน ตามที่ตกเป็นข่าวไปแล้วนั้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาความช่วยเหลือต่อไป.
 
[ad_2]

Source link