Sunday, 19 May 2024

บ้านเมือง – ตำรวจท่องเที่ยวเชียงรายทำงานเชิงรุก สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ดูแลนทท.อย่างใกล้ชิด.

[ad_1]

บ้านเมือง – ตำรวจท่องเที่ยวเชียงรายทำงานเชิงรุก สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ดูแลนทท.อย่างใกล้ชิด.

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 17:00 น.

ภูมิภาค

ตำรวจท่องเที่ยวเชียงรายทำงานเชิงรุก สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ดูแลนทท.อย่างใกล้ชิด.

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566, 15.18 น.

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ที่วัดร่องขุ่น ต.ป่าอัอดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย หรือวัดขาวที่สวยงามจากการรังสรรค์ฝีมือของอาจารย์เฉลืมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติผู้โด่งดัง ว่าที่ พ.ต.ท.ธนวินท์ พวงมะลิ สว.ส.ทท.2ฯพร้อมสายตรวจฯได้ออกประชาสัมพันธ์มาตรการด้านความปลอดภัย “หนี ซ่อน สู้” ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมกับได้พูดคุยกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย และประชาสัมพันธ์กรณีนักท่องเที่ยวหากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ทางสายด่วน 1155 ตลอด 24 ชม.

ว่าที่ พ.ต.ท.ธนวินท์ ฯเปิดเผยว่าในปัจจุบันจังหวัดเชียงรายเป็นเป้าหมายท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างขาติ เนื่องจากเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม  สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อมากมายทั้งวัดร่องขุ่น วัดห้วยปลากั้ง วัดร่องเสือเต้นหรือวัดน้ำเงิน วัดท่าน ว. โดยเฉพาะช่วงต่อจากนี้ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่น แหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า ดอยช้าง ผาฮี้ ผาหมี ต่างก็มีนักท่องเที่ยวจับจองห้องพักกันมาสัมผัสทะเลหมอกและความหนาวเย็นกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นตำรวจท่องเที่ยวเชียงรายจึงเล็งเห็นความสำคัญโดยมีมาตรการที่จะให้ข้อมูลและดูแลความปลอดภัยตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ให้ได้รับการบริการที่ดี โดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ และ อาสาช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่สามารถสื่อสารภาษากับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ชาติต่างๆไว้อย่างพร้อมเพรียง หากเกิดปัญกาทางตำรวจท่องเที่ยวก็พร้อมจะเข้าให้การช่วยเหลือย่างทันท่วงที เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูงและของรัฐบาลต่อไป.
[ad_2]

Source link