Monday, 15 July 2024

บ้านเมือง – จัดการขยะคลองนาเกลือ ดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

[ad_1]

บ้านเมือง – จัดการขยะคลองนาเกลือ ดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 04:02 น.

ภูมิภาค

จัดการขยะคลองนาเกลือ ดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566, 18.01 น.

วันที่ 18 ก.ย.66 ที่ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ดป็นประธานในการประชุมรณรงค์จัดการขยะคลองนาเกลือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภายนอก ผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้านที่พักอาศัยบริเวณคลองนาเกลือ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพูดคุยหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว 

โดยการรณรงค์จัดการขยะคลองนาเกลือ เพราะตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะ  ที่จะส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษ พร้อมผลักดันให้คลองนาเกลือ เป็นคลองที่ไร้ขยะ คลองสวย น้ำใส ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จุด Check-in และเป็น Landmark แห่งใหม่ของชาวนาเกลือ เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนคนในท้องถิ่น ต่อไป
[ad_2]

Source link