Tuesday, 27 February 2024

นายก อบจ.ชลบุรี เปิดอาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน งบ 3.7 ล้าน


วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566, 11.35 น.

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมด้วยคณะสมาชิก อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอบางละมุง ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ. ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

สำหรับอาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยงบประมาณ 3,700,000 บาท เป็นอาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20 เมตร ด้วยการประสานงบประมาณโดยคณะสมาชิก อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอบางละมุง เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนแห่งนี้ต่อไป

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เผยว่า อบจ.ชลบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารโดมดังกล่าว เพื่อให้โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มากขึ้นและสะดวกสบายขึ้น อาทิ กิจกรรมกีฬา นันทนาการ การเข้าค่ายพักแรม รวมทั้งบุคลากรครู ผู้ปกครองและชุมชน มีการใช้พื้นที่อาคารอเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมอื่นที่มีประโยชน์อีกมากมาย ซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์อันมหาศาลต่อโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  

Source link