Saturday, 22 June 2024

นายก อบจ.ชลบุรี เปิดอาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน งบ 3.7 ล้าน

[ad_1]

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566, 11.35 น.

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมด้วยคณะสมาชิก อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอบางละมุง ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ. ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

สำหรับอาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยงบประมาณ 3,700,000 บาท เป็นอาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20 เมตร ด้วยการประสานงบประมาณโดยคณะสมาชิก อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอบางละมุง เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนแห่งนี้ต่อไป

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เผยว่า อบจ.ชลบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารโดมดังกล่าว เพื่อให้โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มากขึ้นและสะดวกสบายขึ้น อาทิ กิจกรรมกีฬา นันทนาการ การเข้าค่ายพักแรม รวมทั้งบุคลากรครู ผู้ปกครองและชุมชน มีการใช้พื้นที่อาคารอเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมอื่นที่มีประโยชน์อีกมากมาย ซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์อันมหาศาลต่อโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  [ad_2]

Source link