Wednesday, 26 June 2024

นายกฯ จ่อ ตรวจราชการ-ประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 1หนองบัวลำภู 3-4 ธ.ค.นี้

[ad_1]

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ และประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/66 ณ พื้นที่ จ.หนองบัวลำภู 3-4 ธ.ค.นี้

วันที่ 30 พ.ย. นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อตรวจราชการ และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ พื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2566 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 14.00 น. นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด กลไกการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Treatment : CBTx) ณ บ้านภูดินทอง หมู่ที่ 13 ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะได้ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลไกการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Treatment : CBTx) ก่อนเดินทางต่อไปยังหน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อตรวจติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในเวลาประมาณ 15.10 น. นายกรัฐมนตรี จะเข้าสักการะศาลหลักเมืองพระยาไชยเชษฐาธิราช และเข้าสักการะอนุสาวรีย์ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา โดยนายกรัฐมนตรีจะรับความเคารพจากกองกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) พร้อมกล่าวพบปะและมอบโอวาทให้คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทีม 5 เสือ Plus ระดับตำบล ชรบ. จำนวน 4,000 คน พร้อมตรวจเยี่ยมแถวกองกำลัง ชรบ. จำนวน 3,000 นาย ที่ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด “หนองบัวลำภู โมเดล” ต่อด้วย นายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด “หนองบัวลำภู โมเดล” และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด แล้วเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด “หนองบัวลำภู โมเดล” และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด จำนวน 6 บูธ จาก 6 อำเภอ คือ อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง และอำเภอนาวัง

สำหรับภารกิจในช่วงเย็น เวลาประมาณ 17.00 น. นายกรัฐมนตรีร่วมการแข่งขันฟุตบอลกับทีมเยาวชนฮีโร่สุวรรณคูหา ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีจะไปเยี่ยมชมกิจกรรมประเพณีวิถีพื้นถิ่น และรับประทานอาหารพื้นบ้าน ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับภารกิจในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี เวลาประมาณ 14.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ จะชมการทำเกษตรผสมผสานแบบพื้นบ้านของนางหนูปาน พรมโคตร แปลง สปก. เลขที่ 1 กลุ่ม 839 เนื้อที่ 10-0-00 ไร่ วันที่ออกหนังสืออนุญาต 2 มิ.ย. 2551 ที่ดินตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางต่อไปยังวัดสว่างชัยศรี หมู่ที่ 3 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง เพื่อ 1. เยี่ยมชมตลาดชุมชน ยลวิถีชาวบ้าน 2. รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อลดการใช้สารเคมีในพื้นที่แนวทางการแก้จนภาคการเกษตร การขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ young smart famer 3. รับฟังแนวทางการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแปรรูป โดยกรมประมง และประธานกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง ตรา 1 เดียว 4. ชมการจักสานจากคล้าของผู้สูงอายุ 5. รับฟังแนวทางการยกระดับและผลักดัน ผ้าขิดสลับหมี่ ลายบัวลุ่มภู ผ้าฝ้ายแกมไหมทอมือลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด เป็น “Soft power” ตามนโยบายรัฐบาล โดยกรมหม่อนไหม 6. มอบ สปก. 4-01 (จำนวน 100 ราย) โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายการแก้จน แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร และพบปะประชาชน โดยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจราชการ นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

[ad_2]

Source link