Monday, 15 July 2024

ชาวบ้านสุดทนกว่า 500 คน รวมตัวค้านก่อสร้างฟาร์มหมู

[ad_1]

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระสงฆ์แกนนำชาวบ้าน และชาวบ้านในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กว่า 500 คน รวมตัวคัดค้านการก่อสร้างฟาร์มหมูขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอภูกามยาวจำนวน 2 แห่ง เกรงจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมรวมทั้งกลิ่นเหม็น จึงเข้าทำการร้องเรียนต่อทางจังหวัดเพื่อให้ระงับการก่อสร้างฟาร์มหมูดังกล่าวในทันที ขณะที่ทางจังหวัดรับปากว่าภายในพรุ่งนี้จะดำเนินการสั่งระงับการก่อสร้างฟาร์มหมูทั้งสองแห่งไปก่อนและภายใน 15 วันจะตั้งคณะกรรมการทำการตรวจสอบในกรณีการขออนุญาตการก่อสร้างฟาร์มหมูดังกล่าว

ทั้งนี้พระสงฆ์ แกนนำชาวบ้าน และชาวบ้าน ในพื้นที่อำเภอภูกามยาว อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กว่า 500 คนต้องทำการเข้าเรียกร้องกับทางจังหวัดพะเยา เพื่อให้มีการระงับการก่อสร้างฟาร์มหมูดังกล่าว ที่เข้ามาดำเนินการจัดสร้างในพื้นที่อำเภอภูกามยาว หลังจากที่ทางองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจนและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อนุญาตให้มีการจัดสร้างฟาร์มหมูขนาดใหญ่ขึ้นในพื้นที่ โดยการที่ไม่มีการประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านและสถานที่การจัดสร้างก็ใกล้แหล่งชุมชนซึ่งเกรงจะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมรวมทั้งมลภาวะในเรื่องของกลิ่นเหม็นมลภาวะในเรื่องของกลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู จึงได้มีการเรียกร้องให้ทางอำเภอและจังหวัดมีการระงับ การก่อสร้างฟาร์มหมูดังกล่าวโดยทันที แต่ที่ผ่านมาแล้วเป็นระยะเวลาเกือบ 2 เดือนไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด ทางแกนนำผู้คัดค้านรวมทั้งชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบ จึงรวมตัวเข้าเรียกร้องกับทางจังหวัดเพื่อให้ยุติการก่อสร้างฟาร์มหมูดังกล่าวโดยทันที

โดยนายสุรพล เต็มสวัสดิ์ แกนนำกลุ่มผู้คัดค้านการก่อสร้างฟาร์มหมูดังกล่าว ระบุว่า ในการก่อสร้างฟาร์มหมูดังกล่าวนั้นเป็นการขออนุญาตในการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายนอกจากนั้นยังจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอเป็นวงกว้าง และฟาร์มหมูดังกล่าวยังได้มีการก่อสร้างใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอภูกามยาว และพื้นที่ใกล้เคียงทั้ง 2 จุด ดังนั้นทางชาวบ้านจึงได้มีข้อเรียกร้องให้กับทางจังหวัดดำเนินการโดยมีข้อเรียกร้องจำนวน 3 ข้อ คือข้อที่ 1ให้ยุติการก่อสร้างฟาร์มหมูทั้งสองแห่งในทันที 2.ให้ใบอนุญาตก่อสร้างฟาร์มหมูที่ออกโดยไม่ชอบด้วยระเบียบทั้ง 2 แห่งเป็นโมฆะ 3.ให้ทางจังหวัดพะเยารายงานผลการดำเนินการให้กับประชาชนทราบภายใน 15 วัน

ขณะที่นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เดินทางเข้ารับหนังสือกับแกนนำชาวบ้านและรับปากว่าในส่วนของการดำเนินการให้หยุดยุตติการก่อสร้างโดยทันทีนั้น ภายในพรุ่งนี้จะมีการสั่งการให้ฟาร์มหมูทั้ง 2 แห่ง ให้ยุติการก่อสร้างไปก่อน จากนั้นภายใน 15 วันจะตั้งคณะกรรมการในเรื่องของการพิจารณาการจัดจะสร้างฟาร์มหมูในพื้นที่อำเภอภูกามยาวครั้งนี้ไป

สำหรับการก่อสร้างฟาร์มหมูดังกล่าว เนื่องจากฟาร์มหมูซึ่งเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เป็นของทุนใหญ่ที่เข้ามาตั้งในพื้นที่อำเภอภูกามยาว แต่ไม่มีการทำประชาพิจารณ์และศึกษาผลกระทบแต่อย่างใด และการขออนุญาตก็ไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ซึ่งชาวบ้านได้มีการติดตามมาโดยตลอด โดยคาดว่าจะ มีการเปิดทางให้กับทุนใหญ่เข้าดำเนินการโดยที่ไม่เกรงผลกระทบกับชาวบ้าน ซึ่งหากทางจังหวัดไม่มีการดำเนินการระงับการก่อสร้างโดยทันที ก็จะมีการเคลื่อนไหวและยกระดับขึ้นตามลำดับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น[ad_2]

Source link