Sunday, 19 May 2024

ชม ‘ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว’ ชลบุรี สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน

[ad_1]

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

logoline

‘ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว’ ชุมชนเก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี ที่ยังคงสภาพโบราณ สะท้อนชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนที่สืบต่อกันมารับต่อรุ่น มีงานประเพณีประจำปีที่สำคัญของชาวชุมชน คือ งานไหว้พระจันทร์

วธ.จับมือ จังหวัดชลบุรี เปิด “ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว” สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน เผยแพร่ประเพณีไหว้พระจันทร์ สักการะองค์เจ้าแม่ทับทิม ชมการแสดงสิงโตสีสัน – พระจันทร์เรืองแสง ชม ชิม ช้อป ของดี ชาวชุมชน พร้อมดันตลาดบกเป็น Soft Power หนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นและประเทศ

 

ชม 'ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว' ชลบุรี สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน

 

ชม 'ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว' ชลบุรี สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน

 

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัว “ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว” หนึ่งในกิจกรรม 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี สนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, โกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, อำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, ศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม, ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, ไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ผู้นำชุมชนฯ ผู้ขับเคลื่อนตลาด เครือข่ายทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยว และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ ตลาดจีนชากแง้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

 

 

ชม 'ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว' ชลบุรี สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน

 

ชม 'ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว' ชลบุรี สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน

 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนจึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยทุนทางวัฒนธรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : การดำเนินงานพัฒนาตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย และจัดพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนขยายช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ให้ตลาดบกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอันจะส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความยั่งยืนสืบไป

 

ชม 'ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว' ชลบุรี สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน

 

ชม 'ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว' ชลบุรี สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน

 

ด้าน อำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าฯ ชลบุรี กล่าวว่า “ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว”เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี ที่พักอาศัยเป็นตึกเก่าแก่ที่คงสภาพโบราณอยู่ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนที่สืบต่อกันมาชุมชนที่ตั้งขึ้นในบ้านชากแง้วนั้นเกือบทั้งหมดเป็นชาวจีนที่อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่จึงทำให้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของคนจีนจึงเกิดขึ้นที่นี่ โดยมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์อันโดดเด่น โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมจีน นอกจากนี้ ในส่วนของวิถีชีวิตชุมชนซึ่งนับเป็นความโชคดี ที่ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว ได้รับเลือก เป็น 1 ใน 10 ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทยประจำปีงบประมาณ 2566 ของกระทรวงวัฒนธรรมอันจะเป็นการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ สืบไป

 

 

ชม 'ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว' ชลบุรี สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน

 

ชุมชนบ้านชากแง้ว จุดพำนักของชาวจีนอพยพแห่งนี้ จากคำบอกเล่าของคนรุ่นเก่าในชุมชนโบราณแห่งนี้ บันทึกไว้ว่ามีชาวจีนอพยพมาตั้งรกรากปักหลักฐานจำนวนมากทำให้ชุมชนแห่งนี้มีเรื่องราวในอดีต และความเป็นมาทีน่าสนใจหลากหลายประการ โดยลักษณะที่โดดเด่นของชุมชน คือ เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ที่คงสภาพโบราณอยู่ สะท้อนชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนที่สืบต่อกันมารับต่อรุ่น มีงานประเพณีประจำปีที่สำคัญของชาวชุมชน คือ งานไหว้พระจันทร์ ประเพณีเก่าแก่ของที่จัดขึ้นในวันพระจันทร์เต็มดวง 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี และจัดอย่างยิ่งใหญ่ถือประเพณีที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเช่นเดียวกับชาวจีนที่บ้านชากแง้ว ที่ไม่พลาดในการสักการะพระจันทร์ มีบุญคุณต่อชีวิตของมนุษย์

 

ชม 'ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว' ชลบุรี สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน

 

นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยว ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว ในวันพิธีเปิดงานซึ่งตรงกับวันไหว้พระจันทร์ จะได้สักการะศาลเจ้าแม่ทับทิม เพลิดเพลินกับการเดินชมถ่ายรูปกับบรรยากาศบ้านเรือนเก่า ตลาดแบบย้อนยุค ช้อป ชิมอาหาร ผลิตภัณฑ์สินค้าหลากหลายของชาวชุมชนแล้ว ยังได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ สนุกสนานกับ การระบายสีหน้ากากจีน การพับกระดาษม่านโบตั๋น สานตระกร้ามะกรูดใบเตย ทำถุงหอมมงคล การทำถ่านดูดกลิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ ตลาดเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 – 19.00 น. สอบถามโทร.08-1870-4636

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

[ad_2]

Source link