Monday, 22 July 2024

จุดธูป 9 ดอก 29 ม.ค. ฤกษ์ดีบูชาท้าวเวสสุวรรณ ขอโชคลาภปังๆ รวยๆ

[ad_1]

วันนี้ 29 มกราคม 2566 วันดี ฤกษ์ดี จุดธูป 9 ดอก บูชาท้าวเวสสุวรรณ เคล็ดลับ อ.มงคล รอดเที่ยงธรรม เผยวันดีวันนี้สามารถจุดธูปบูชา ขอโชคลาภ ขอเงินทอง หน้าที่การงาน จากองค์ท้าวเวสสุวรรณได้ โดยมีวิธีการดังนี้

ฤกษ์ไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณ

29 มกราคม 2566 เวลา 23.00-01.00 น.

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ ขอเงินทองโชคลาภ 

จะไปทำพิธีที่วัดต่างๆ ที่มีองค์ท้าวเวสสุวรรณก็ได้ หรือหากสะดวกทำพิธีเองที่บ้านสามารถสวดเองได้ดังนี้ ให้หารูปปั้น ภาพเหมือน เปิดรูปจากโทรศัพท์ หรือเหรียญห้อยองค์ท้าวเวสสุวรรณ ได้หมดแล้วแต่สะดวก

จุดธูป 9 ดอก เพราะมีความเชื่อว่าการขอพรขอโชคลาภต่อองค์ท้าวเวสสุวรรณในวันนี้ เป็นฤกษ์ดีจะทำให้สมหวังดังที่ต้องการ หันหน้าต่อหน้าองค์ท่าน ในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้ ทิศใดก็ได้เช่นกัน จากนั้นให้กล่าวอัญเชิญบูชา 

คาถาอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ

โย อุภันเต วิทิตวานะ มัชเฌ มันตา นะลิมปะติ ตัง พรูมิ มะหาปุริโส โสธะ สิพพะ นิมัจจะคา

บูชาท้าวเวสสุวรรณ 

เวสสะ วัณโณ มะเหสักโข ยักขะราชา มะหิทธิโก
ตังปูชนาวะ เสเนวะ โสมัง รักขะตุ สัพพะทา
อันตะราโย จะ นัสสันตุ ปาปัคคะโห จุปัททะโว
วัฑฒะตังโข มะมัง ลาโภ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

คาถาบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฎโฐ กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง
จัตตาโร เตมหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา
ทัพทัฬหะมานะ อัฎฐังสุ สะทาโสตถิง กะโรนตุโน

ขอองค์ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ตลอดจนองค์ท้าวเวสสุวรรณ จงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากตัวข้าพเจ้า (บอกชื่อ-นามสกุล) และครอบครัว

ขอจงประทานพร อำนาจบารมี อำนาจเมตตา อำนาจเสน่หา อำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ โภคทรัพย์มหาสมบัติทั้งปวง โชคลาภทั้งปวง การเงิน การงาน ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

อย่างไรก็ตามให้อธิษฐานขอพรตามความปรารถนาและปักธูปลงกระถางหรืออุปกรณ์ที่เตรียมไว้ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี.

[ad_2]

Source link